Učitelé se vzdělávali na vlastivědné vycházce

28 . 6 . 2013

Téměř třetina našich učitelů se vydala poslední středu před prázdninami na vlastivědnou vycházku po polské části města Těšína.

Navštívili nejvýznamnější památky této části rozděleného města, dozvěděli se spousty informací o dějinách i současnosti města a nakonec vychutnali vynikající kávu v kavárně těšínského muzea. Své poznatky budou dále předávat jak svým žákům, tak rodinným příslušníkům a známým, což jistě napomůže k větší informovanosti o našem regionu.

Vlastivědná vycházka Těšínblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25