Učitelé navštívili Třinecké železárny

29 . 4 . 2013

Učitelé navštívili Třinecké železárny

Ve středu 24. dubna navštívila téměř třetina našich učitelů provozy Třineckých železáren.

Průvodce jim byl pan Jaroslav Jaroš, který jako bývalý zaměstnanec podnikové kontroly znal huť dokonale. Učitelé viděli odpich vysoké pece č. VI, diskutovali s obsluhou na jejím velíně, prohlédli si chladicí věže Energetiky Třinec a zavítali také do ocelárny na linku nepřetržitého lití oceli. K nejkrásnějším zážitkům patřil pohled na žhavé železo ve vysoké peci a výroba kolejnic na vratné válcovací trati.

Huť je "prošpikována" kolejemi a energetickými rozvody, téměř neustále jí projíždí vlak naložený žhavými výrobky. Bylo třeba dbát velké opatrnosti. Tomu také odpovídala bezpečnostní opatření - nikdo se v podniku nesmí pohybovat bez ochranné přilby a brýlí.

Exkurze učitelům pomohla osvěžit si znalosti o výrobě železa a oceli, což uplatní ve své pedagogické praxi, a také budou lépe nápomocni žákům, kteří zvažují studium hutních oborů.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25