Trénink na dopravním hřišti

20 . 6 . 2014

Trénink na dopravním hřišti

Jak správně na kole

Žáci 4. a 5.tříd si vyzkoušeli, jak ovládají pravidla silničního provozu. Na dopravním hřišti se učili správně dávat znamení o změně směru jízdy, dodržovat pravidla o jízdě na kruhovém objezdu, objíždění překážek, bezpečně zastavit, jízdu zručnosti. Také si zopakovali význam dopravního značení. Nezbývá než doufat, že si žáci nabyté poznatky upevní a tím přispějí ke snížení dopravních nehod, které způsobují neukáznění cyklisté.

Dopravní hřiště

nejdříve helmy, ať jsou hlavičky v bezpečí
nejdříve helmy, ať jsou hlavičky v bezpečí
chystáme značky na cesty
chystáme značky na cesty
pokyny - co a jak
pokyny - co a jak
radši si vezmu koloběžku
radši si vezmu koloběžku
jak správně na kole na cestě
jak správně na kole na cestě


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25