Projektový den ve 3. B

20 . 6 . 2019

Projektový den ve 3. B

Bezpečně v přírodě a na horách

 

 

Na začátku června navštívil třeťáky člen horské služby, aby je seznámil s nebezpečnými situacemi, ke kterým může dojít na horách a v přírodě. Žáci získali nejen teoretické vědomosti, ale také prakticky předváděli ošetření částí lidského těla a poskytování první pomoci. Žáci pracovali ve dvojicích a skupinách a vzájemně hodnotili svou činnost. Získané informace a dovednosti jsou pro žáky velmi přínosné a brzy si je rádi zopakují.

Text a foto Mgr. Lenka Vaškovičová

Projektový den ve 3. Bblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25