Přehazovaná a Pohár rozhlasu

20 . 5 . 2019

Přehazovaná a Pohár rozhlasu

Na přelomu dubna a května se dívky z 6. tříd účastnily  okrskového a okresního kola v přehazované. 

V okrskovém kole naše děvčata obsadila ve velké konkurenci devíti družstev z okolních škol krásné 2. místo a postoupila do okresního kola.  Zde se jim již tolik nedařilo a v soutěži dívky skončily  na 5. místě.

Poslední soutěží  ve sportovní sezóně letošního roku je již tradičně Pohár rozhlasu. Obsadili jsme všechny čtyři kategorie i a přes velmi studené počasí se nám dařilo v konkurenci ostatních škol z Třince a okolí.

Starší hoši byli nakonec nejlepší ze všech a ve velké konkurenci vybojovali 1. místo, mladší dívky dosáhly na úžasné stříbrné medaile, mladší hoši vybojovali krásné 5. místo a starší dívky skončily na 7. místě.

Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Text a fotografie Mgr. Karla Šloncová

Přehazovaná a Pohár rozhlasublok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25