Plenární schůze SRPŠ a schůzka s rodiči vycházejících žáků

22 . 10 . 2013

V úterý 22. října 2013 se ve školní tělocvičně konala plenární schůze SRPŠ a po ní třídní schůzky a schůzka s rodiči vycházejících žáků s výchovnou poradkyní.

Na plenární schůzi nejprve ředitelka školy paní Halina Franková seznámila plénum s hlavními body výroční zprávy školy za uplynulý školní rok a vysvětlila situaci s přestavbou. Za školskou radu vystoupila paní Milada Hejmejová. Zprávu za SRPŠ pronesl jeho předseda pan Ivo Gaszek a paní Ivana Rakowská informovala o hospodaření sdružení. Plénum jednotně odhlasovalo příspěvek 150 korun na žáka. O novém složení výboru a dalších aktivitách SRPŠ budete informováni na našich stránkách v odkaze SRPŠ.

Poté výchovná poradkyně paní Jitka Mikesková informovala rodiče vycházejících žáků o přijímacím řízení na střední školy. Vystoupili také dva zástupci třineckých středních škol. Aktuální informace k přijímacímu řízení získávají žáci také v předmětu volba povolání a jsou na našich stránkách v oddíle přijímaní na střední školy a také na webových stránkách jednotlivých středních škol.

Plenární schůze SRPŠ

Hodnotící zprávu za loňský školní rok podala paní ředitelka
Hodnotící zprávu za loňský školní rok podala paní ředitelka
Účast rodičů na plenární schůzi byla hojná
Účast rodičů na plenární schůzi byla hojná
Některé rodiče doprovázely i jejich děti
Některé rodiče doprovázely i jejich děti
Za školskou radu promluvila PhDr. M. Hejmejová
Za školskou radu promluvila PhDr. M. Hejmejová
Na schůzi vystoupili (zleva) za SRPŠ pan Gaszek a paní Rakowská, za školskou radu paní Hejmejová a za vedení školy paní Franková
Na schůzi vystoupili (zleva) za SRPŠ pan Gaszek a paní Rakowská, za školskou radu paní Hejmejová a za vedení školy paní Franková
Paní Rakowská podala zprávu o hospodaření SRPŠ
Paní Rakowská podala zprávu o hospodaření SRPŠ
Po plenární schůzi se konala schůzka s rodiči vycházejících žáků
Po plenární schůzi se konala schůzka s rodiči vycházejících žáků


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25