Pěvecká soutěž Bystřický zvonek 2010

30 . 3 . 2010

Pěvecká soutěž  Bystřický zvonek 2010

Dne 23.3.2010 se konala soutěž ve zpěvu lidové a populární písně Bystřický zvonek.

Je určena  žákům základních škol našeho regionu. V prostorách místního kina zazpívali soutěžící vždy jednu lidovou a jednu populární píseň.
Z naší školy soutěžily  Kateřina Chudějová (4. A) a Anna Lazarová (5. B). Byť byla naše výprava nepočetná, přesto byla velmi úspěšná. Katka Chudějová zvítězila a Anička Lazarová obsadila druhé místo, ovládly tak svou kategorii. Velkou radost měly jak z úspěchu, tak z hodnotných cen.

Oběma dívkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zvonekblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25