Osmáci se dozvěděli pravdu o drogách

15 . 9 . 2014

Osmáci se dozvěděli pravdu o drogách

Pro všechny žáky 8. ročníku byla v aule škole připravena přednáška Pravda o drogách, kterou vedl aktivista sdružení Řekni ne drogám.

Protože měl v minulosti sám s drogami zkušenost, dokázal žákům autenticky přiblížit stavy, ve kterých se po jejich požití ocitnou, ale hlavně zápory, s kterými se drogy nutně vážou. Své vyprávění doplnil krátkými filmy. Drhá část byla věnována otázkám z publika, a protože přednášející se setkal s drogami jednak jako jejich konzument, jednak jako aktivista proti jejich užívání, dotazy nebraly konce. Všechny žáky také vybavil brožurkou sdružení, ve které se lze dočíst proč lidé berou drogy, jak na ně působí, základní fakta o nejběžnějších drogách a jak lze  proti narkomanii bojovat.

Více se můžete dozvědět na www.drogy.cz a www.rekninedrogam.cz .

 

 

Marihuanablok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25