Lucka Válková zvítězila v recitační soutěži

13 . 2 . 2013

Lucka Válková zvítězila v recitační soutěži

Lucka Válková z 6. D zvítězila ve své kategorii v obvodním kole recitační soutěže Mladá scéna.

Na soutěž ji doprovázeli paní učitelka Aneta Klimszová a spolužák Pavel Ševeček. Toho ale, jak sám říká, zradila paměť, a tak musel tentokrát přenechat místa vítězům šťastnějším recitátorům, i když on sám zvítězil ve školním kole této soutěže.

A kdo se ve školním kole umístil dále na předních místech? Za kategorii žáků z 6. a 7. tříd to po vítězném Pavlu Ševečkovi byla Fabienne Maleňáková z 6. C a Lucka Válková z 6. D. Fabienne se obvodního kola neúčastnila pro nemoc. V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězila Anna Lazarová, druhá byla Lenka Kohoutová a třetí místo obsadila Veronika Staňková, všechny z 8. A. V této kategorii se obvodního kola nezúčastnil nikdo. Recitátorů bylo ve školním kole 23.

Děkujeme všem soutěžícím i učitelům za přípravu a Lucce Válkové přejeme úspěšné zvládnutí okresního kola.

 

 

Recitace 2013blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25