Kurz finanční gramotnosti 2013

13 . 6 . 2013

20. - 23. května 2013 proběhl finanční kurz pro žáky devátých tříd organizovaný učiteli naší školy, Mgr. Blankou Šoltészovou, Mgr. Renatou Kozokovou a Mgr. Tomášem Peterkem.

Cílem kurzu bylo naučit žáky základy práce s penězi.

Žáky byl kurz hodnocen velmi kladně a většina se shoduje v názoru, že jim přinesl spoustu nových a především užitečných znalostí, které ve svém životě určitě využijí. Podrobněji popíše průběh kurzu Barbora Dembinná z 9.A:

Banka, úroky, účty, výdaje, půjčka, dluhy a další pojmy nás provázely po celou dobu.
Hned na začátk jsme měli možnost se setkat s finanční poradkyní Mgr. Janou Glosovou. Ta nás uvedla do tématu, kterým jsme se zabývali po tři dny. Byli jsme rozděleni do tří bloků, ve kterých nás vedl vždy jeden učitel. Střídali jsme se přibližně po dvou hodinách. V každém bloku jsme se zabývali něčím jiným. V jednom jsme rozebírali bankovky a sledovali dokumenty, v druhém jsme se učili prakticky spočítat jednoduché a složité úročení a ve třetím jsme si zahráli simulační hru Finanční svoboda, která většinu z nás uchvátila nejvíce. Stali jsme se ve dvojicích finančními poradci jedné rodiny, té jsme museli po dobu třiceti let pomoci plnit její cíle. Tudíž si každý na vlastní kůži mohl zažít, že to není tak jednoduché. Na závěr jsme si rozebrali a vysvětlili pojmy, které nám před absolvováním vrtaly hlavou a měli jsmei problém se v nich orientovat (a já jsemkonečně pochopila akcie).

Věřím, že po absolovování tohoto kurzu se většina z nás začala na výdaje dívat úplně jinak.

 

Finanční kurz 2013blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25