Jak se do lesa volá...

9 . 11 . 2011

Jak se do lesa volá...

Projekt s tímto názvem proběhl koncem října ve 4. A


Děti se prostřednictvím pracovních listů dovídaly zajímavosti o životě stromů, zamýšlely se nad citáty týkající se ochrany přírody, vyhledávaly informace v encyklopediích a veškeré poznatky si ověřily prakticky. Na stromech v okolí školy měřily obvod stromů a z tohoto čísla vypočítaly jeho přibližný věk. Také si všímaly struktury kůry u jednotlivých druhů stromů a pomocí výtvarné techniky frotáže kůru porovnávaly. Na závěr si povídaly o ekologii a recyklaci a každý si vyrobil ruční papír. Děti po celou dobu pracovaly ve skupinách a vše zaznamenávaly do plakátů, které během celého týdne tvořily.
Lenka Tomancováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25