Fotodokumentace rekonstrukce školy 2 a 3

15 . 8 . 2013

Fotodokumentace rekonstrukce školy 2 a 3

Do půli srpna se při pohledu zvenčí zdá, že byla "pouze" vyměněna okna a začínají práce na zastřešení pavilonů. Spousta práce je ale odvedena uprostřed školy.

Z moderních stavebních materiálů vznikly nové příčky budoucích místností, pracuje se na elektroinstalaci a na instalaci vody, v mnohých částech je už hotovo. Nastoupit tak mohli zedníci, kteří zahlazují zdivo. Zajímavé je také sledovat dění v šatnách. Tam je kromě instalace oken odveden největší díl práce na nových podlahách. Velkou rychlostí byla škola zastřešena, a protože je počasí víc než příznivé, zdá se, že se největší část podaří dodělat za krásného bezdeštivého počasí a střechou už nepoteče...

Do konce srpna už každý vidí, že téměř celá škola je pod střechou. Výjimku tvoří pouze nadstavba nad prvním stupněm. Vedle zedníků a elektrikářů už školou procházejí party dlaždičů a malířů. Základní nátěr už má většina chodeb, také respirium. V šatnách je na nivelační vrstvě položena už vrstva betonu, která čeká na dlažbu. Chodbou u jazykové učebny už se netáhne příkop, toalety v patře se prozrazují odpadními rourami na stropech kabinetů v přízemí. Konkrétní tvar také dostává už i nadstavba, k nebi se zřetelně rýsují její zdi.

Přestavba v srpnu

Vyměněná okna a střešní krokve - to je nejpatrnější změna zvenčí
Vyměněná okna a střešní krokve - to je nejpatrnější změna zvenčí
Za dva dny už byla kostra střechy pobita deskami
Za dva dny už byla kostra střechy pobita deskami
Hromada sutě se jen zdánlivě nezmenšuje
Hromada sutě se jen zdánlivě nezmenšuje
Neosázená okna jsou schovaná v bezpečí v útrobách školy
Neosázená okna jsou schovaná v bezpečí v útrobách školy
Celkový pohled do šaten - pokládka podlahy
Celkový pohled do šaten - pokládka podlahy
Nechtěný vtípek
Nechtěný vtípek
Část oken ještě v šatnách není osázena, hrozilo by zničení
Část oken ještě v šatnách není osázena, hrozilo by zničení
Vylévání podlahy v šatnách betonem
Vylévání podlahy v šatnách betonem
Beton se klade na nivelační vrstvu
Beton se klade na nivelační vrstvu
Hmotu je třeba pečlivě rozetřít
Hmotu je třeba pečlivě rozetřít
Pohled do šaten ze schodiště na respiriu
Pohled do šaten ze schodiště na respiriu
Pohled od schodiště k dílnám
Pohled od schodiště k dílnám
Místo okna zeje do světlíku ještě díra
Místo okna zeje do světlíku ještě díra
Rovnost povrchu měří laserová vodováha
Rovnost povrchu měří laserová vodováha
Detail zařízení
Detail zařízení
Pohled ze školního dvorku - vyzděné podezdívky a zasazená nová okna
Pohled ze školního dvorku - vyzděné podezdívky a zasazená nová okna
Všude na stavbě panuje pořádek - zde uloženy cihly ze staré stavby
Všude na stavbě panuje pořádek - zde uloženy cihly ze staré stavby
Školní dvorek je provizorním skladem stavebního materiálu
Školní dvorek je provizorním skladem stavebního materiálu
Vnitřní přestavba - zednické práce v budoucí kanceláři administrativní pracovnice
Vnitřní přestavba - zednické práce v budoucí kanceláři administrativní pracovnice
Budoucí ředitelna
Budoucí ředitelna
Zdění sociálních zařízení
Zdění sociálních zařízení
Hotové sítě ve sborovně - voda,...
Hotové sítě ve sborovně - voda,...
... elektřina
... elektřina
Současný pohled do sborovny
Současný pohled do sborovny
A toto byla původní elektroskříň
A toto byla původní elektroskříň
Vyzděné podezdívky na spojovací chodbě k tělocvičně
Vyzděné podezdívky na spojovací chodbě k tělocvičně
Pohled přes otvor do atria
Pohled přes otvor do atria
Pohled na respirium přes atrium
Pohled na respirium přes atrium
Světlík v atriu byl vytvořen značnou vrstvou betonu
Světlík v atriu byl vytvořen značnou vrstvou betonu
Vytěžit tuto vrstvu není jednoduché - zde srovnání její síly
Vytěžit tuto vrstvu není jednoduché - zde srovnání její síly
Spojovací chodba na 1. stupeň ukrývá pod úrovni dlažby rozvody tepla
Spojovací chodba na 1. stupeň ukrývá pod úrovni dlažby rozvody tepla
Pohled na chodbu od jazykové učebny
Pohled na chodbu od jazykové učebny
Teplo je rozváděno z potrubí přes tyto výpustě
Teplo je rozváděno z potrubí přes tyto výpustě
Málokdo tuší, že pod dlažbou jsou takové otvory
Málokdo tuší, že pod dlažbou jsou takové otvory
Elektroinstalace osvětlení na respiriu
Elektroinstalace osvětlení na respiriu
Pohled z respiria na budoucí bufet
Pohled z respiria na budoucí bufet
Elektrikáři v jednom z kabinetů
Elektrikáři v jednom z kabinetů
Typický
Typický "stavařský" pohled - kupa hlíny ve třídě
Lešenáři připravují pracoviště pro zedníky v jazykové učebně
Lešenáři připravují pracoviště pro zedníky v jazykové učebně
Vyzdívka a instalatérské práce v sociálních zařízeních pro děti
Vyzdívka a instalatérské práce v sociálních zařízeních pro děti
Zedníci a instalatéři musejí spolupracovat, otvor vzadu je původní východ ke školní klubovně
Zedníci a instalatéři musejí spolupracovat, otvor vzadu je původní východ ke školní klubovně
Bývalá učitelská knihovna
Bývalá učitelská knihovna
Otvor ve stropě na této, předchozí a následující fotografii ukazují,...
Otvor ve stropě na této, předchozí a následující fotografii ukazují,...
... kde bude dostavěno patro se sociálním zařízením a učebnou
... kde bude dostavěno patro se sociálním zařízením a učebnou
Zednické zátiší - pohled do školní zahrady
Zednické zátiší - pohled do školní zahrady
Pohled ke vchodu do tělocvičny
Pohled ke vchodu do tělocvičny
Ve 2. půlce srpna ubývá na dvorku stavebního materiálu
Ve 2. půlce srpna ubývá na dvorku stavebního materiálu
Vchod dostává nové zastřešení
Vchod dostává nové zastřešení
Pohled na budoucí bufet a zastřešení ze zahrady
Pohled na budoucí bufet a zastřešení ze zahrady
V pozadí se začínají rýsovat zdi nástavby
V pozadí se začínají rýsovat zdi nástavby
Dokončení zateplení střechy se neobejde bez odpadu
Dokončení zateplení střechy se neobejde bez odpadu
Budoucí nadstavba
Budoucí nadstavba
Na respiriu pracují dlaždiči a obkladači
Na respiriu pracují dlaždiči a obkladači
Pokládaní podlahy před ředitelnou
Pokládaní podlahy před ředitelnou
Kancelář účetní
Kancelář účetní
Toalety u ředitelny
Toalety u ředitelny
Nová rozvodná skříň je velíkostí jen zlomkem té původní
Nová rozvodná skříň je velíkostí jen zlomkem té původní
Chodba k tělocvičně bude prosklena jen z jedné strany
Chodba k tělocvičně bude prosklena jen z jedné strany
Beton v atriu se už podařilo vytěžit
Beton v atriu se už podařilo vytěžit
Dno světlíku je připraveno na nové betonování
Dno světlíku je připraveno na nové betonování
Atrium už vypadá vcelku útulně
Atrium už vypadá vcelku útulně
Před vstupem z chodby k tělocvičně zeje ještě výkop
Před vstupem z chodby k tělocvičně zeje ještě výkop
Kanalizace nadstavby vede stropem přízemních kabinetů
Kanalizace nadstavby vede stropem přízemních kabinetů
Překlady na stropu v přízemí připomínají, že nad nimi vznikl nový prostor
Překlady na stropu v přízemí připomínají, že nad nimi vznikl nový prostor
Budoucí toalety
Budoucí toalety
Skelet nadstavby z pohledu od klubovny
Skelet nadstavby z pohledu od klubovny
Pod okny 1. stupně je stále sklad materiálu
Pod okny 1. stupně je stále sklad materiálu
Chodba u jazykové učebny už má jednolitou podlahu
Chodba u jazykové učebny už má jednolitou podlahu
Zedník ve vchodu do nového bufetu
Zedník ve vchodu do nového bufetu
Část podlahy na respiriu se doobkládá mramorem
Část podlahy na respiriu se doobkládá mramorem
Uprostřed respiria mají obkladači své
Uprostřed respiria mají obkladači své "zázemí"
Vchod do šaten z respiria na konci srpna
Vchod do šaten z respiria na konci srpna
Na nivelační vrstvě je položena vrstva betonu
Na nivelační vrstvě je položena vrstva betonu
Mramor je nutno občas uříznout
Mramor je nutno občas uříznout
Vchod do školy první školní den 2. 9.
Vchod do školy první školní den 2. 9.


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25