Deváťáci byli v Osvětimi a v Krakově

2 . 11 . 2010

Deváťáci byli v Osvětimi a v Krakově

Dlouholetou tradicí je na podzim na naší škole zájezd žáků devátých tříd do Osvětimi a do Krakova. Exkurze je hrazena z prostředků EU.

I letos žáci už podle zavedeného scénáře navštívili nejprve památné místo utrpení miliónů lidí za druhé světové války - polskou Osvětim. Po prohlídce starší části položili kytici na pietním místě - bývalém popravním dvoře, a autobus je odvezl do novější části - Birkenau, jehož dominantou je nechvalně známá vlaková rampa. Na té byli vězni ihned po příjezdu do tábora rozdělování na ty, kteří zemřou ihned v plynových komorách, a na ty, kteří zemřou až po mnoha dnech nelidského zacházení a utrpení.

Odpoledne si žáci prohlédli starobylé královské město Krakov, a to jak královský hrad na vrchu Wawel, tak centrum města.

Děkujeme mamince paní Ciencialové za sponzorský dar - kytici k uctění památky obětí.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25