Besídky ke Dni matek

9 . 6 . 2013

Besídky ke Dni matek

V úterý 14.5. a ve čtvrtek 16.5. proběhly ve třídách 1. B a 1. C besídky pro maminky a ostatní rodinné příslušníky. 
Děti z 1. B si připravily pásmo básniček a písniček o jaru, škole a maminkách, zahrály pohádku O řepě. Děkujeme za ocenění vykonané práce ze strany rodičů.
Děti z 1. C hrály pohádku O lišce, zajíčkovi a kohoutkovi, také za doprovodu písní a básní. Poté následovaly výtvarné dílny, kde si děti vyrobily spolu s maminkami papírový košík ve tvaru srdce. Děkujeme maminkám, které přinesly sladké i slané občerstvení.
Atmosféra obou besídek byla velmi příjemná s velkou účastí rodičů a dětem se vystoupení mooooc povedla.
Mgr. Renata Mravcová, Mgr. Ivana Rakowskáblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25