Besedy s policií

25 . 6 . 2015

Od začátku letošního školního roku se konaly na naší škole besedy s městskou policií.

Žáci prvního stupně probírali základní pravidla chování v určitých krizových situacích, problematiku vztahů mezi dětmi ve třídě nebo se více dozvěděli o práci a kompetencích městské policie. Prvňáčci se učili důležitá telefonní čísla a jak správně používat tísňové volání. Starší děti se seznamily s tím, co jsou to přestupky, dále se dozvěděli základní pojmy související s tresty, jak policie řeší záškoláctví, požívánií alkoholu a kouření u dětí.

Mgr. Ivana Cieslarováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25