Vážení rodiče,
podařilo se sestavit nový výbor SRPŠ a tím pádem zajistit jeho fungování do dalších let. Nadále tedy bude probíhat vzájemná spolupráce se ZŠ Slezská, a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na různé kulturní akce, školní potřeby, školní družinu či na reprezentaci školy.
V této souvislosti se nový výbor rozhodl prosadit větší transparentnost příspěvků SRPŠ. S ředitelkou školy Mgr. Halinou Frankovou bylo sjednáno, že na všech oznámeních rodičům, týkajících se různých školních plateb, bude jasně označeno, kolik z dané částky tvoří příspěvek SRPŠ.
Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci ve výboru SRPŠ, aby kontaktovali předsedu nebo kteréhokoliv člena výboru.

Výbor SRPŠ

 

SRPŠ

Aktuálně

Na plenární schůzi, která se konala dne 8.10. 2019, byl schválen členský příspěvek ve výši 300 Kč na rodinu.
 

Dotace SRPŠ na činnost tříd

Ročník Aktivita Částka na žáka
1. Divadlo - vstupné, ročníkový projekt 50
2. Divadlo - vstupné, ročníkový projekt 50
3. Divadlo - vstupné, ročníkový projekt 70
4. Ekologický kurz - příspěvek na dopravu a pobyt 100
5. Planetárium - doprava 80
6.

Adaptační kurz - odměny žákům

Malý svět techniky - příspěvek na dopravu

140
7. LVVZ - příspěvek na dopravu a pobyt 100
8.   100
9. Ocenění vycházejících žáků 110
škola Ocenění žáků za mimořádné úspěchy  

 

 

Kam dále?


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25