Školská rada

Volby do školské rady

Dne 3.5. 2021 vyhlásila ředitelka školy volby do školské rady pro období 2021- 2024 a jmenovala volební komisi ve složení:

Mgr. Daniel Raszka
Mgr. Jana Pustková
Jaroslava Pachtová

Volby pedagogických pracovníků proběhnou v období od 24.4. do 9.6. 2021, volby zákonných zástupců proběhnou v období od 3.6. do 18.6.2021.

Volby se budou konat online způsobem prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

Složení školské rady:

V březnu 2018 se konaly řádné volby členů školské rady. Dne 19.3.2018 proběhla volba 2 zástupců z řad učitelů a 26.3.2018 volba 2 zástupců z řad rodičů. Zřizovatel stanovil své dva zástupce. Dne 27.3.2018 se konala 1. schůzka nové školské rady, na které bylo vybráno její vedení. Funkční období této školské rady jsou tři roky.  

Jméno Zástupce Funkce Kontakt
R. Kozlovský zřizovatele předseda radim.kozlovsky@trinecko.cz
Mgr. J. Mikesková pedagogů místopředs. jitka.mikeskova@6zstrinec.cz
Ing. L. Szlaur zřizovatele člen lukas.szlaur@euroschola.cz
Mgr. R. Mravcová pedagogů členka renata.mravcova@6zstrinec.cz
MUDr. Radek Ryška rodičů člen  ryska.r@gmail.com 
Mgr. M. Ciencialová rodičů člen marie.ciencialova@seznam.cz
 
 

Kam dále?


  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25