Často kladené otázky

Je možné platit jinou bezhotovostní formou než inkasem?

Ne. Vzhledem k tomu, že výše platby je každý měsíc jiná, je nutné dodržet stanovený způsob úhrady.

Co se stane, když nebudu mít na účtu peníze?

Inkaso se neprovede. Inkaso se provede pouze tehdy, pokud je na účtu částka potřebná na zaplacení obědů pro následující měsíc nebo vyšší. Jestliže se inkaso neprovede, budete moci stravné na obědy zaslat na účet ZŠ Slezská č.86-5898980297/0100 s variabilním symbolem, který Vám sdělí vedoucí školní jídelny.

Jakou maximální částku a jakou dobu platnosti mám zadat v bance na souhlas k inkasu?

Maximální výše se dá stanovit snadno z ceny obědů a odhadem četnosti, s jakou dítě na obědy chodí. Doporučujeme částku 800 Kč. Dobu platnosti nemusíte uvádět (viz následující otázka).

Co když budu chtít skončit se stravováním ve školní jídelně?

Odhlásíte stravování u vedoucí školní jídelny a zrušíte souhlas k inkasu ve své bance.

Co když bude dítě nemocné nebo z jiných důvodů nebude ve škole?

Na portálu e-strava musíte odhlásit obědy nejpozději do 14.00 hod. dne předcházejícího absenci. O tento přeplatek bude snížena částka za obědy při další platbě.jídelna

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25