Zvyšování klíčových kompetencí 
žáků i pedagogů
ZŠ Třinec, ul. Slezská - II

Číslo programu: 02
Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063 
Název výzvy: Výzva 02_18_063pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

přidělená částka: 2.373.904,00 Kč
realizace projektu: od 1.9.2018 do 31.8.2020

 

Klíčové aktivity:

- Školní asistent - personální podpora ZŠ i ŠD
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská gramotnost 
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - cizí jazyky
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - mat. gramotnost 
- Čtenářský klub pro žáky ZŠ
- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
- Klub komunikace v cizím jazyce
- Badatelský klub pro žáky ZŠ i ŠD
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- Projektové dny vě škole pro žáky ZŠ i ŠD
- Projektové dny dny mimo školu pro žáky ZŠ i ŠD


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25