Rekonstrukce ZŠ Slezská
pavilon D1 a F

Město Třinec získalo investiční dotaci na projekt „Rekonstrukce ZŠ Slezská - pavilon D1 a F " ve 15,3 mil. Kč z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen ROP Moravskoslezsko).
www.strukturalni-fondy.cz
Název projektu: Rekonstrukce ZŠ Slezská - pavilon D1 a F
Dotace byla získána z ROP Moravskoslezsko 2007- 2013
Prioritní osa: 3 Rozvoj měst
Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra
Číslo výzvy Výzva č. 3.2 - 05 Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská Vybavenost
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/05.01252
Celkové uznatelné náklady projektu  - 18,1 mil.  Kč.
Dotace - 15,3 mil.  Kč (85 %)
Vlastní podíl města - 2,7 mil. Kč (15 %)
Nezpůsobilé náklady - 2,8 mil. Kč
Realizace projektu: 9/2013 - 9/2014

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro život ve městě zkvalitněním vzdělávací infrastruktury ve městě Třinci. Dosaženo toho bude realizací komplexní rekonstrukce pavilonu D1 a F, díky níž budou zajištěny kvalitní, estetické a hygienicky dostačující podmínky pro zajištění povinné školní docházky žáků Základní školy, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace.

V prvním podlaží pavilonu D1 budou řešeny dispoziční změny, díky nimž zde vznikne nová jazyková učebna, bude zde přestěhován ze suterénu školní bufet, budou rekonstruovány stávající jazyková učebna, kabinety a toalety. Nástavbou druhého poldaží vznikne jedna nová třída pro žáky I. stupně a toalety.

V pavilonu F budou realizovány dispoziční změny, které umožní vznik informačního centra. Centrum bude vybaveno počítači a internetem, bude zde přestěhována knihovna z provizorních prostor pavilonu B, která bude nově obsahovat také studovnu. V rámci dispozičních změn bude zrušena kmenová třída (žáci II. stupně budou přestěhováni do zrekonstruovaného pavilonu E a z pavilonu E se zase přistěhují do nové třídy v pavilonu D1 žádi I. stupně). Stávající učebny výpočetní techniky, posluchárna (aula) a kabinet budou také zrekonstruovány.

Bude pořízeno vybavení, jako jsou počítače, prezentační a audiovizuální technika, jazyková laboratoř a nábytek, které přispějí ke zkvalitnění výuky.

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25