Projekt Synergie

 

Naše škola je partnerem Ostravské univerzity v Ostravě v projektu ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

SYNERGIE - spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ

Projekty EU

Synergie

Základní informace o projektu

Název projektu:   Synergie - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ

Registrační číslo: CZ.1.07./2.2.00/07.0355

Řešitel:  Ostravská univerzita V Ostravě

Zahájení realizace projektu: 1. června 2009

Ukončení realizace projektu: 30. června 2012

 Cíl projektu: 
- zlepšit uplatnitelnost absolventů učitelských oborů na trhu práce
- posílit konkurenceschopnost současných pedagogů na trhu práce
- podpořit flexibilitu a kreativitu absolventů a pedagogických pracovníků
- usnadnit orientaci ve vysokoškolském studiu a vědních oborech zájemcům o studium
- vytvořit nabídku dalšího kompetenčního studia pro akademické pracovníky VŠ a ostatní pracovníky VŠ
- přispět k osobnímu rozvoji studentů VŠ, absolventů VŠ, pedagogů ZŠ a SŠ, zájemců o studium, akademických pracovníků VŠ a ostatních pracovníků VŠ v oblasti soft-skills

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25