Projekt Těšínské Slezsko je rozdělen do pěti okruhů - příroda a ochrana životního prostředí, historie regionu, jazyková kultura a lidová slovesnost, folkloristika a Třinec - můj domov.

Žáci průběžně testují pracovní listy, které pro ně vyučující v jednotlivých okruzích připravili, výuka je zpestřena prezentacemi. S mnoha výstupy se žáci setkávají na školních chodbách (galerie slavných rodáků, pověsti Těšínska, koláže k těmto pověstem).

Žáci se také podílejí na sběru materiálů, informací a tím také na uchování krásných lidových tradic regionu, ať už jde o zdejší nářečí, kroje, lidové písně, či pověsti.

Kroje na Těšínsku

Žáci se sešli v aule k prezentaci
Žáci se sešli v aule k prezentaci
Jirka vytyčil region
Jirka vytyčil region
Ondra u závěrečného kvízu
Ondra u závěrečného kvízu
Markéta s Martinou při popisu krojů
Markéta s Martinou při popisu krojů
Martina a prezentace těšínského kroje
Martina a prezentace těšínského kroje
Těšínský kroj je z našich regionálních krojů asi nejbohatší
Těšínský kroj je z našich regionálních krojů asi nejbohatší
Kuba obsluhuje techniku
Kuba obsluhuje techniku

Pověst o umíněném čertíkovi zpracovali žáci 6. A:

  Výstava ke 40. výročí školy

  Součástí oslav 40. výročí školy byla také výstava fotografií a dobových učebních materiálů na respiriu.

  Kurátorkou výstavy byla p. Sikorová. Téměř dva roky sbírala fotografický materiál. Díky laskavému svolení a zápůjčce p. V. Knybla škola získala také unikátní fotografie z nejranějších "dějin" sídliště Terasa a naší školy. Mnohé materiály poskytli také dárci a školní archiv. Esteticky výstavu uspořádala p. Szarzecová.

  Výstava dobových učebních materiálů sestávala výhradně ze zápůjček. Dárci s úsměvem a se špetkou nostalgie přinášeli své učebnice, sešity, nejdojemnější setkání byla se slabikáři a početnicemi prvňáčků. Nakonec se sešlo tolik exponátů, že zabraly pět plných lavic.

  Fotografické materiály byly pořízeny z prostředků ESF EU.

  Všem milým přispěvatelům patří poděkování.

  40. výročí - výstava

  Kurátorkou výstavy ke 40. výročí byla p. Sikorová
  Kurátorkou výstavy ke 40. výročí byla p. Sikorová
  Kdo měl chuť a čas, pomáhal
  Kdo měl chuť a čas, pomáhal
  Spojovací chodbu, ve které probíhal raut, vyzdobila p. Baronová se svými pomocníky
  Spojovací chodbu, ve které probíhal raut, vyzdobila p. Baronová se svými pomocníky
  Vystavení dokumentů už byla třešínka na pomyslném dortíku výstavy
  Vystavení dokumentů už byla třešínka na pomyslném dortíku výstavy
  Estetickou složku výstavy měla na starosti p. Szarzecová
  Estetickou složku výstavy měla na starosti p. Szarzecová
  Nejprve byly na lavice rozděleny fotografie podle předem připraveného plánu
  Nejprve byly na lavice rozděleny fotografie podle předem připraveného plánu
  Na stolech byla instalována výstava učebních materiálů
  Na stolech byla instalována výstava učebních materiálů
  Ochotní dárci zapůjčili materiálů na pět stolů
  Ochotní dárci zapůjčili materiálů na pět stolů
  Výstavní panely jsou zaměřeny tématicky -
  Výstavní panely jsou zaměřeny tématicky -
  Srovnání starých a nových učeben
  Srovnání starých a nových učeben
  Výstavba sídliště Terasa
  Výstavba sídliště Terasa
  Výstavba školy
  Výstavba školy
  Kromě almanachu připravila p. J. Kufová i tento panel o zaměstnancích školy
  Kromě almanachu připravila p. J. Kufová i tento panel o zaměstnancích školy
  Učebnice pro prvňáčky
  Učebnice pro prvňáčky
  Maketa školy vytvořená dětmi a učebnice matematiky
  Maketa školy vytvořená dětmi a učebnice matematiky
  A z těchto učebnic se učil zpěv a prvouka
  A z těchto učebnic se učil zpěv a prvouka
  Výstavu doplnila také ukázka materiálů vytvořených našimi učiteli...
  Výstavu doplnila také ukázka materiálů vytvořených našimi učiteli...
  ... a k nahlédnutí byly i kroniky a výroční zprávy
  ... a k nahlédnutí byly i kroniky a výroční zprávy
  Obálku almanachu navrhla p. Szarzecová
  Obálku almanachu navrhla p. Szarzecová

  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25