Pracovní výjezd učitelů

Třetí, poslední pracovní výjezd učitelů byl letos třídenní. Učitelé vyjeli v pátek 20. května a pracovali až do neděle 22. května 2011. Tentokráte se vzájemně seznamovali už s hotovými výsledky své práce. Obdivovali nádhernou a pracnou matematikou pro děti z I. stupně, na druhé straně zase obrovské množství praktických příkladů, které připravili matematici pro žáky na II. stupni. Naši hudebníci s dětmi nazpívali CD plné slezských lidových písní. Hravou formou byly představeny naše slezské kroje. Přírodovědci zase zmapovali kvalitu životního prostředí a rostliny v okolí školy. Děti v zeměpise zase mohly využít skvěle připravené zeměpisné vycházky. To je jen zlomek toho, co učitelé představili. Samozřejmě už třetí rok pořádají pro naše žáky různé kurzy, ať už školu v přírodě, nebo jazykový, či adaptační kurz, mediální kurz. A také různé exkurze. Už loni byly uspořádány Hry 3. tisíciletí s mezinárodní účastí. Pozornost je věnována také jazyku - aby žáci na jedné straně nezaplevelili spisovný jazyk nářečními prvky, ale na druhé straně aby zdejší nářečí brali jako poklad, který je nutné chránit. Historie a vlastivěda se zase zabývala dějinami Těšínska a Třince. Protože projekt obohatil školu také nejrůznější technikou, učitelé si ji mohli přímo na pracovním výjezdu vyzkoušet - ať už to byly fotoaparáty, počítače nebo navigace GPS.

Pracovní výjezd 2010

Druhý pracovní výjezd učitelů 7. a 8. května 2010 byl proti loňskému o půl dne kratší, protože nebylo možné využít volna státního svátku. Přesto byl pro další práci na obřím projektu EU zásadní. Výsledky více než ročního snažení už v březnu prošly kontrolou úředníků z EU a byly velmi příznivé. Učitelé pracovali na šesté monitorovací zprávě a druhý den byl opět věnován prezentaci výsledků. Je znát, že projekt je ve své druhé třetině, mnohé práce jsou již před dokončením, pracuje se na jejich počítačové a jazykové úpravě. Téměř všechny části projektu už prošly testováním.

Lomná 2010

P. uč. Szuscik má na starosti technickou stránku projektu
P. uč. Szuscik má na starosti technickou stránku projektu
Pracovní skupina
Pracovní skupina
Zaneprázdněni byli naši IT specialisté
Zaneprázdněni byli naši IT specialisté
P. uč. Cieslarová představuje adaptační kurz
P. uč. Cieslarová představuje adaptační kurz
Soustředění
Soustředění
P. uč. Pustková a Tomiczková a ekologický kurz
P. uč. Pustková a Tomiczková a ekologický kurz
P. uč. Nikolovová a Blažková představují přírodu a ochranu životního prostředí
P. uč. Nikolovová a Blažková představují přírodu a ochranu životního prostředí
Vedení školy řídilo prezentace
Vedení školy řídilo prezentace
P. uč. Hučíková a Cieslarová představují projekt Těšínské Slezsko
P. uč. Hučíková a Cieslarová představují projekt Těšínské Slezsko
Součástí je i folkloristika - p. uč. Lipowská, Maroszová, p. uč. Peterek
Součástí je i folkloristika - p. uč. Lipowská, Maroszová, p. uč. Peterek
P. uč. Blažková s prezentací k ekologickému semináři
P. uč. Blažková s prezentací k ekologickému semináři
Zábavná matematika a p. uč. Šoltészová
Zábavná matematika a p. uč. Šoltészová
P. uč. Šloufová a Skupieńová představily jazykový kurz a didaktickou knihu her AJ
P. uč. Šloufová a Skupieńová představily jazykový kurz a didaktickou knihu her AJ
P. uč. Petr a Szuscik spolupracují na mediálním kurzu a formálním zpracování projektu
P. uč. Petr a Szuscik spolupracují na mediálním kurzu a formálním zpracování projektu
Byl čas na neformální výměnu zkušeností
Byl čas na neformální výměnu zkušeností
Mezi dešti se pracovalo i venku
Mezi dešti se pracovalo i venku
Jeden stůl samozřejmě nestačil
Jeden stůl samozřejmě nestačil

První pracovní výjezd učitelů 2009

8. a 9. května 2009 proběhl první pracovní výjezd učitelů k projektu Evropské unie. Byla to první jedinečná možnost v klidu projednat druhou monitorovací zprávu, představit ostatním členům tohoto obrovského projektu své pracovní výsledky a pokroky v práci, vyjasnit si další aktivity pro třetí monitorovací období, ujasnit si problémy a jejich řešení, načerpat inspiraci. Jednání probíhala v kouzelném prostředí pod vrchem Mionší. Přestože se neformální pracovní schůzky protáhly až do pozdních večerních hodin, nikdo nebyl vyčerpaný a ve velmi přátelském duchu se nesl i druhý den výjezdu, který byl z větší části věnovaný prezentaci již připravených aktivit.


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25