Na závěr projektu Metody a formy aktivního učení proběhla 8. října 2011 konference. Měla dvě části. V té první byli hosté seznámeni se všemi aktivitami a výstupy projektu. Ve druhé části se mohli zájemci přihlásit do pracovních dílen, kde si některé aktivity sami vyzkoušeli a odnesli si spousty výukových materiálů.

Obou částí se zúčastnili zástupci města, učitelé ze škol regionu, ale i rodičovská veřejnost. Atmosféru přiblíží bohatá fotogalerie.

Konference k projektu 2011

Pro účastníky konference se připravovaly drobné dárky
Pro účastníky konference se připravovaly drobné dárky
Kompletovaly se programy konference
Kompletovaly se programy konference
Každý měl k dispozici zápisník
Každý měl k dispozici zápisník
Tento balíček dostal na uvítanou každý účastník
Tento balíček dostal na uvítanou každý účastník
Učitelé připravovali prezentace
Učitelé připravovali prezentace
Pan školník pomáhal s instalací výukových panelů
Pan školník pomáhal s instalací výukových panelů
Pro učitele byly připraveny užitečné pomůcky
Pro učitele byly připraveny užitečné pomůcky
Konference se připravovala za plného provozu školy
Konference se připravovala za plného provozu školy
Bylo zapotřebí mnoho pomocných rukou
Bylo zapotřebí mnoho pomocných rukou
Instalace pomůcek sledovali i žáci
Instalace pomůcek sledovali i žáci
Prezentace účastníků  konference
Prezentace účastníků konference
Honza a Vašek hledají svá příjmení
Honza a Vašek hledají svá příjmení
Nová instalace přilákala i další zvědavce
Nová instalace přilákala i další zvědavce
Účastníci konference si prohlížejí výstupy projektu
Účastníci konference si prohlížejí výstupy projektu
Konferenci zahájila paní ředitelka
Konferenci zahájila paní ředitelka
Účastníky byli učitelé z Třineckých škol, ale i  rodiče a zástupci města
Účastníky byli učitelé z Třineckých škol, ale i rodiče a zástupci města
Mezitím připravovali pohoštění studenti oboru hotelnictví ze střední školy TRIA
Mezitím připravovali pohoštění studenti oboru hotelnictví ze střední školy TRIA
Zázemí si vytvořili ve školní cvičné kuchyňce
Zázemí si vytvořili ve školní cvičné kuchyňce
Atmosféra mezi studenty byla pracovní
Atmosféra mezi studenty byla pracovní
Paní CIeslarová představila adaptační kurz
Paní CIeslarová představila adaptační kurz
Doplňovala ji paní Kozoková
Doplňovala ji paní Kozoková
Paní Pustková hovoří o přírodovědném kurzu
Paní Pustková hovoří o přírodovědném kurzu
Paní Šloncová představila za tělocvikáře Hry 3. tisíciletí
Paní Šloncová představila za tělocvikáře Hry 3. tisíciletí
Paní kuchařky přišly zkontrolovat, jak si studenti TRIA vedou
Paní kuchařky přišly zkontrolovat, jak si studenti TRIA vedou
Mezitím paní Hučíková hovořila o mediálním kurzu a o jazykové kultuře na Těšínském Slezsku
Mezitím paní Hučíková hovořila o mediálním kurzu a o jazykové kultuře na Těšínském Slezsku
Folkloristiku Těšínského Slezska představil pan Peterek
Folkloristiku Těšínského Slezska představil pan Peterek
Paní Rakowská hovoří o materiálech pro vlastivědu
Paní Rakowská hovoří o materiálech pro vlastivědu
Paní Blažková se v Těšínském Slezsku zabývala biologií
Paní Blažková se v Těšínském Slezsku zabývala biologií
Paní Šoltészová představila obsáhlý materiál do matematiky
Paní Šoltészová představila obsáhlý materiál do matematiky
Paní Kufová za angličtináře představila Didaktickou knihu her
Paní Kufová za angličtináře představila Didaktickou knihu her
Paní Sabelová hovořila o jazykovém kurzu
Paní Sabelová hovořila o jazykovém kurzu
Paní ředitelka uzavřela první část a pozvala účastníky na pracovní dílny
Paní ředitelka uzavřela první část a pozvala účastníky na pracovní dílny
Paní Hejmejová ocenila práci celého týmu
Paní Hejmejová ocenila práci celého týmu
Přestávka a raut připravený studenty TRIA
Přestávka a raut připravený studenty TRIA
Po rautu následoval první blok pracovních dílen
Po rautu následoval první blok pracovních dílen
Účastníci konference získali výukové materiály
Účastníci konference získali výukové materiály
Učili se, jak s nimi pracovat
Učili se, jak s nimi pracovat
Angličtináře oslovila Didaktická kniha her
Angličtináře oslovila Didaktická kniha her
Do pracoven naváděly účastníky plakátky
Do pracoven naváděly účastníky plakátky
Těšínské Slezsko - zeměpisné vycházky
Těšínské Slezsko - zeměpisné vycházky
Paní učitelky předávají své zkušenosti z realizace adaptačního kurzu
Paní učitelky předávají své zkušenosti z realizace adaptačního kurzu
Rozcestníky pro lepší orientaci ve škole
Rozcestníky pro lepší orientaci ve škole
Těšínské Slezsko - jazyková kultura a historie regionu
Těšínské Slezsko - jazyková kultura a historie regionu
Těšínské Slezsko - slovník nářečí, sbírka pověstí
Těšínské Slezsko - slovník nářečí, sbírka pověstí
Těšínské Slezsko - lokální čeština
Těšínské Slezsko - lokální čeština
Těšínské Slezsko - Příroda a ochrana životního prostředí
Těšínské Slezsko - Příroda a ochrana životního prostředí
Těšínské Slezsko - historie regionu, folkloristika
Těšínské Slezsko - historie regionu, folkloristika
Těšínské Slezsko - Třinec, můj domov
Těšínské Slezsko - Třinec, můj domov
Ekologický kurz
Ekologický kurz
Hry 3. tisíciletí a přírodověda
Hry 3. tisíciletí a přírodověda
Mediální kurz
Mediální kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Matematika
Matematika
Výukové materiály do matematiky jsou opravdu obsáhlé
Výukové materiály do matematiky jsou opravdu obsáhlé
Na prezentaci zabraly celou řadu stolů
Na prezentaci zabraly celou řadu stolů
Matematika pro I. stupeň je hodně barevná a plná obrázků
Matematika pro I. stupeň je hodně barevná a plná obrázků
Ekologický seminář
Ekologický seminář
Výstupy projektu zabraly tři plné řady stolů
Výstupy projektu zabraly tři plné řady stolů
Panel seznamující účastníky s jednotlivými aktivitami projektu
Panel seznamující účastníky s jednotlivými aktivitami projektu
Panel s programem projektu
Panel s programem projektu
Pracovní dílna na I. stupni
Pracovní dílna na I. stupni
Prezentace účastníků pracovních dílen
Prezentace účastníků pracovních dílen
Jednotlivé aktivity měly důmyslně přiřazeny barvy jako turistické značky
Jednotlivé aktivity měly důmyslně přiřazeny barvy jako turistické značky
Atmosféra byla opravdu pracovní
Atmosféra byla opravdu pracovní
Pracovní dílna Těšínské Slezsko - storie a jazyková kultura regionu
Pracovní dílna Těšínské Slezsko - storie a jazyková kultura regionu
Pracovní dílna Těšínské Slezsko - lkloristika
Pracovní dílna Těšínské Slezsko - lkloristika
Pracovní dílna Ekologický kurz
Pracovní dílna Ekologický kurz
Organizátoři dbají o zdárný průběh konference
Organizátoři dbají o zdárný průběh konference
Stálá expozice - kroje na Těšínsku
Stálá expozice - kroje na Těšínsku
Stálá expozice - historie regionu
Stálá expozice - historie regionu
Stálá expozice - příjmení na Těšínsku a významní rodáci
Stálá expozice - příjmení na Těšínsku a významní rodáci
Po konferenci bylo třeba vše uklidit
Po konferenci bylo třeba vše uklidit
Hodnocení akce v kabinetech
Hodnocení akce v kabinetech
Ještě jednou těšínské kroje
Ještě jednou těšínské kroje

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25