Biologický seminář

Třídění odpadů

Ke třídění odpadů se naše škola staví velmi zodpovědně. Na všech patrech jsou rozmístěny separátní nádoby na třídění plastů a papíru. Papír je pravidelně odvážen do sběrných surovin a výtěžek je dále využíván. Navíc je na prvním stupni také pravidelně pořádána soutěž ve sběru papíru, o níž jsme informovali v červnu. Dále jsou na chodbách rozmístěny nádoby na separování baterií. Rostlinné zbytky ze školní jídelny ukládáme na kompost na školní zahradě.

Rovněž jsou pravidelně zařazovány projekty, které vysvětlí důležitost třídění odpadů. Jedním z nich byl právě červnový projekt. Žáci si testy ověřili své znalosti o třídění odpadu, ale zhlédli také, jak se dají druhotné suroviny dále využívat - třeba jako nápadité módní doplňky nebo střapce roztleskávaček, či ke stavbě věže. Nakonec samozřejmě vše řádně vytřídili a odložili do separátních nádob. Víte - ona Země není jen na jedno použití.

Bio olympiáda

Liliana, Debora a Kristián
Liliana, Debora a Kristián
S opeřenci žijícími v ČR
S opeřenci žijícími v ČR
Daniela, Barča a Barča
Daniela, Barča a Barča

Příprava olympioniků a jejich úspěchy

Z prostředků EU jsou připravováni naši žáci, kteří reprezentují školu v Biologické olympiádě.

Velmi úspěší byli naši reprezentanti soutěžící v kategorii D (žáci 6. a 7. tříd). Na 2. místě se v okresním kole umístila Debora Zubková, na 3. místě Kristián Kretek. Oba  postoupili do krajského kola, spolu s nimi se do tohoto kola probojovala i Liliana Skarková. Kristián zde obsadil 12. místo a spolu s Deborou se stali úspěšnými řešiteli. Jejich práce se zabývala pozorováním zimujících ptáků.

V kategorii C (žáci 8. a 9. tříd) se v okresním kole nejlépe umístila Barbora Cymorková z 9. A, která obsadila 13. místo. Dále se tohoto kola zúčastnily i její spolužačky Barbora Jíchová a Daniela Sližová. Dívky zaujaly i hezkými vstupními úkoly. Barča Cymorková vytvořila kolekci ptačích per, Daniela ve své práci popsala chování kosa, kterého zachránila jako mládě.

Biologický seminář

Kyselé deště - návštěva psího útulku 

Do projektu financovaného z fondů Evropské unie patří i měření kvality životního prostředí. Žáci 6. B a C završili půlroční měření kyselosti dešťů velkolepou prezentací pro rodiče a zájemce o problematiku životního prostředí (o této akci blíže v oddíle  Články ze školního života). Na dobrovolném vstupném vybrali malí ekologové 1400 korun, ty slavnostně předali do třineckého psího útulku. Pracovnice útulku dar využijí k nákupu krmiva a potřeb pro psy.

Psí útulek

Do útulku se vydala 6. B i 6. C
Do útulku se vydala 6. B i 6. C
To je Hrozinka
To je Hrozinka
Dobrovolně se přidali i někteří osmáci
Dobrovolně se přidali i někteří osmáci
Prohlédli jsme si všechny chovance
Prohlédli jsme si všechny chovance
Kdo je vlastně za plotem?
Kdo je vlastně za plotem?
Každý měl svého favorita
Každý měl svého favorita
Předáváme pejskům
Předáváme pejskům "poklad"
Pracovnice útulku přijímá naš dar
Pracovnice útulku přijímá naš dar
A teď druhá část pobytu - vybrat pejska na procházku
A teď druhá část pobytu - vybrat pejska na procházku
První skupinka vyvenčila Sindy
První skupinka vyvenčila Sindy
Vpředu 1. skupina se Sindy, vzadu 2. skupina s Hrozinkou
Vpředu 1. skupina se Sindy, vzadu 2. skupina s Hrozinkou
Hrozinka šla také na procházku ráda
Hrozinka šla také na procházku ráda
Sindy je přátelská fenka
Sindy je přátelská fenka
Hrozinku jsme nechtěli ani vracet...
Hrozinku jsme nechtěli ani vracet...

Příprava olympionika a jeho úspěch

Tomáš svou přípravu nepodcenil a využil každé příležitosti, aby se zdokonalil zejména v tzv. "poznávačce". Dobrou průpravou mu byla soutěž v Domě dětí a mládeže Třinec pořádaná mladými myslivci. Myslivecké latině sice nerozumí, ale v poznávání přírodnin byl lepší než leckterý myslivec.

Na krajském klání byla poctivá příprava znát. Tomáš zabojoval - a zabodoval. Nádherné druhé místo v tak vysoké soutěži je dokladem, že platí heslo "Příležitost přeje připraveným."

Je nám milou povinností dodat, že příprava olympioniků je součástí projektu EU a z jejích prostředků je hrazena.


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25