Podporované aktivity

Náš projekt financovaný z prostředků Evropské unie
má zkrácený název Metody a formy aktivního učení,
jeho součástí jsou tyto podporované aktivity:
- realizace testů pro žáky
- adaptační kurz
- mediální kurz
- ekologický kurz
- mezinárodní projektové hry
- projekt Těšínské Slezsko, který je rozdělen do okruhů:
   *příroda a ochrana životního prostředí
   *historie regionu
   *jazyková kultura a lidová slovesnost
   *folkloristika
   *Třinec - můj domov
- biologický seminář
- vytvoření inovativních výukových materiálů do matematiky
- didaktická kniha her k výuce anglického jazyka
- jazykové soustředění
- zvýšení připravenosti pedagogů 

O realizaci  jednotlivých podporovaných aktivit informujeme v tomto oddíle.

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25