Metody a formy aktivního učení

Naše škola získala ze zdrojů EU a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční podporu ve výši 4 308 883,85 Kč.

Název našeho projektu je Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zaváděním inovativních vyučovacích metod a forem. 
Smlouva byla podepsána na období od 1.11.2008 do 31.10.2011. 

Cílem tohoto projektu je mnohostranná podpora školy při zavádění moderních vyučovacích metod a forem. Tato podpora spočívá ve vytváření výukových materiálů pro žáky i učitele, v zavádění a realizování aktivit podporujících aktivní učení žáků, např. adaptační, mediální a ekologický kurz, mezinárodní projektové hry, projekt Těšínské Slezsko, jazykové soustředění apod.
Součástí je i ověřování efektivnosti zaváděných postupů formou standardizovaných testů, evaluační metody Barvy života a v případě potřeby i navrhování modifikací vzdělávacích aktivit.


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25