EU peníze školám - EFEKTIVITA

Název projektu: Zefektivnění výuky na ZŠ Třinec, ul. Slezská
Zkrácený název: Efektivita
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0286

Celkové výdaje: 2 613 076,00 Kč
Doba realizace:1.9.2010 do 28.2.2013 (30 měsíců)

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity  práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

Realizované klíčové aktivity:

 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků 
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků 
 • Individualizace výuky cizích jazyků
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků
 • Metodiký kurz pro učitele cizích jazyků
 • Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků v ČR
 • Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí
 • Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků 
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků 
 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25