Čteme - rozumíme - komunikujeme

Číslo OP:           CZ 1.07
Název:               OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:       56
Prioritní osa:      7.1
Oblast podpory: 7.1.1
Název projektu: Čteme - rozumíme - komunikujeme
Finanční dotace: 975.513 Kč (85% ze zdrojů ESF, 15% ze státního rozpočtu ČR)

Tento projekt se zaměřuje na podporu kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů 
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Pro žáky I. i II. stupně vytvořili učitelé 80 čtenářských dílen. Pro jejich uskutečnění bylo zakoupeno 35  titulů, což představuje téměř 400 knih.

V čtenářských dílnách se žáci učí pracovat s texty, vytvářet čtenářské záznamy, učí se rozpoznávat různé druhy krásné literatury, poznávají krásu mateřského jazyka.

Při ověřování čtenářských dílen žáci pracovali s velkým zápalem a bylo znát, že je práce s knihami zaujala.

Čtenářské dílny vytvořili Mgr. Soňa Brudná a Lenka Tomancová pro I. stupeň, Mgr. Michal Foff, Mgr. Zuzana Hučíková, Mgr. Aneta Kubienová, Mgr. Sandra Maková a Mgr. Karin Sikorová pro II. stupeň.

Čtenářské dílny projekt 56

Pro čtenářské dílny bylo pořízeno téměř 400 knih
Pro čtenářské dílny bylo pořízeno téměř 400 knih
Mnohé tituly patří trvale k žádaným
Mnohé tituly patří trvale k žádaným
Žáci 6. třídy při práci
Žáci 6. třídy při práci

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Od 8. do 23. srpna 2015 absolvovaly vyučující anglického jazyka studijní pobyt v Anglii. V londýnské čtvrti Wimbledon se zdokonalovaly v angličtině ve škole Centre of English Studies .
Dopolední výuka zahrnovala nejen poslech či porozumění textu, ale také rozšiřování slovní zásoby a gramatiky. Ve skupinách, kde bylo 12 studentů, vedly kurzistky rozhovory, diskutovaly na určená témata a vyjadřovaly své názory. Často dostávaly domácí úkol - někdy vypracovat krátká cvičení, jindy napsat esej.
Po škole se angličtinářky vydávaly za krásami Londýna. Navštívily Trafalgarské náměstí, Národní galerii, Parlament, katedrálu Sv. Pavla a Buckinghamský palác - sídlo královny Alžběty II. Prošly se také po nábřeží řeky Temže a obdivovaly most i hrad Tower a korunovační klenoty střežené „Beefeatry". Neopomenuly ani velmi populární Londýnské oko, ze kterého je krásný výhled. O víkendu měly možnost navštívit vzdálenější místa, např. hrad ve Windsoru, přímořské letovisko Brighton nebo starobylé univerzitní město Oxford.
Náročný dvoutýdenní pobyt ve škole byl ukončen testem a slavnostním předáním certifikátů.

Kurzu se účastnily Mgr. I. Adamusová, Mgr. G. Miechová, Mgr. R. Sabelová, Mgr. I. Skupieńová, Mgr. M. Szotkowská a Mgr. I. Rucká

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů

V polovině září se zúčastnilo 6 pedagogů z naší školy tzv. stínování ve finském škole ve městě Sääksjärven nedaleko Tampere. Šlo o základní školu, ve které se vzdělávalo více než 700 žáků, tedy srovnatelnou s naší školou.

Stáž se zaměřovala na metody a formy výuky, na její organizaci, na práci se žáky se znevýhodněním. Učitelé navštěvovali výuku, srovnávali vzdělávací systém hostitelské země se systémem u nás. Pozorovali také chod školy - sledovali, jak je zajištěno stravování žáků, úklid školy, využívání odborných učeben.

Cenné byly také rozhovory s finskými žáky a především s jejich učiteli.

Po vyučování naši učitelé poznávali okolí školy, ale také významná místa jako Tampere, Helsinky a estonský Tallin

O cestě informovali své kolegy na semináři. Některé zkušenosti z finského školství se  - jak doufají - podaří prosadit i v naší škole.

Stáže ve finsku se zúčastnily Mgr. Regina Blažková, Mgr. Halina Franková, Mgr. Zuzana Hučíková, Mgr. Radomíra Kufová, Mgr. Karla Šloncová a Mgr. Blanka Šoltészová.

Finsko - stínování

Učitelé navštívili i Tallin
Učitelé navštívili i Tallin
Ukázka z finské učebnice vaření
Ukázka z finské učebnice vaření
Malí školáci mají židličky s uchy pro batohy
Malí školáci mají židličky s uchy pro batohy
Výuka ve 4. třídě
Výuka ve 4. třídě
Velkou pozornost věnují Finové výuce technickým oborům
Velkou pozornost věnují Finové výuce technickým oborům
Žáci pracují i se stroji
Žáci pracují i se stroji
Výuka ve třídě předškoláků
Výuka ve třídě předškoláků
Škola měla bohatě vybavenou hudebnu
Škola měla bohatě vybavenou hudebnu
Návštěva Tampere
Návštěva Tampere
Orientační běh v tělocviku
Orientační běh v tělocviku
Velkou přestávku tráví děti venku
Velkou přestávku tráví děti venku
Do školy chodí pěšky, jezdí na kolech, skútrech nebo autobusem
Do školy chodí pěšky, jezdí na kolech, skútrech nebo autobusem
Hodina fyziky
Hodina fyziky
Nadšení hudebníci
Nadšení hudebníci
Potřební mají gymnastický míč
Potřební mají gymnastický míč
Tenis v hodině tělocviku
Tenis v hodině tělocviku
Naši pedagogové před školou
Naši pedagogové před školou

Zahraničně jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Pobyt přispěl k rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti, zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace.

Pro pobyt v Londýně na konci října 2015 bylo vybráno 30 žáků s osmých a devátých tříd. Byli to ti, kteří mají v angličtině vynikající prospěch, nebo se v tomto jazyce výrazně zlepšili. Vždyť se také v Trinity Centre 9 hodin učili!

Zdokonalovali se zejména v konverzaci a gramatice. Seznámili se také s londýnskými pamětihodnostmi.

Žáci si kurz pochvalovali, zejména oceňovali možnost komunikovat s rodilými mluvčími.

 

Londýn projekt 56


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25