Projekty financované ESF a státním rozpočtem ČR

Naše škola je příjemcem finanční podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Školní projekty:

 • Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zaváděním inovativních vyučovacích metod a forem
  (zkrácený název Metody a formy aktivního učení)
  CZ.1.07/1.1.07/11.0173
 • Zefektivnění výuky na ZŠ Třinec, ul. Slezská
  (zkrácený název Efektivita)
  CZ.1.07/1.4.00/21.0286
 • Čteme - rozumíme - komunikujeme
  CZ1.07/1.1.00/56.1421

Partnerské projekty:

 • Synergie - spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
  CZ.1.07./2.2.00/07.0355
  Řešitel: Ostravská univerzita V Ostravě

Další projekty:

 • Rekonstrukce ZŠ Slezská - pavilon D1 a F
  Dotace byla získána z ROP Moravskoslezsko 2007- 2013
  Prioritní osa: 3 Rozvoj měst
  Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra
  Číslo výzvy Výzva č. 3.2 - 05 Infrastruktura vzdělávání a volného času, občanská Vybavenost
  Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/05.01252

  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25