Přijímání na střední školy

Vážení rodiče!

Naše škola vám nabízí pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, a sice tímto způsobem:

Nabídka pro žáky  9. ročníků:

 • Pro každého žáka, který o to požádá, připraví výchovný poradce max. 2 vytištěné formuláře přihlášek na SŠ, kde budou již doplněny osobní údaje a známky z  8. a 9. r. ZŠ. Rodiče sami doplní příslušnou střední školu, název studijního oboru a termín, kdy se žák chce účastnit přijímací zkoušky. Také případně zajistí připojení dalších požadovaných dokladů (lék. potvrzení, výstupní hodnocení). Zájemci se mohou hlásit u výchovného poradce v době od 1. do 5. února 2021. Kompletně vyplněné přihlášky se odevzdávají zpět výchovné poradkyni, která je nechá do tří pracovních dnů potvrdit ředitelkou školy. Za řádné doručení přihlášek na střední školy odpovídají rodiče nebo zákonní zástupci sami.
 • V případě, že žák nevyužije výše uvedené možnosti a přihlášku bude vyplňovat sám, vydá škola pouze tzv. dodatek k přihlášce na SŠ s výpisem výsledků hodnocení a potvrzením ředitelky školy.
 • V letošním školním roce je termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky  v pracovních dnech v dubnu. 
 • Infromace o přijímacím řízení je možné získat také na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni

Zápisové lístky

Zápisové lístky budou žáci dostávat ve škole, jsou přísně evidované, každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek - ten odevzdá nejpozději do 10 dnů po oznámení o přijetí na vybranou střední školu .

 • Termín vydávání zápisových lístků školou je do 15. 3. 2021.
 • Zápisový lístek předaný střední škole není možné vzít zpět.

 

Pokud máte nějaké nejasnosti , obracejte se na výchovnou poradkyni.

Trh vzdělávání a pracovního uplatnění 2020

Jako každý rok je pro vycházející žáky připravena prezentace středních škol a firem z Třinecka, přehlídka povolání a požadavků zaměstnavatelů na trhu práce, letos se uskuteční v hale STARS 21. 10. 2020.  Žáci i jejich rodiče si mohou promluvit nejen s učiteli, ale také se studenty středních škol, které nabízejí vzdělávání v našem regionu. Tradičně jsou přítomni také zástupci úřadu práce, u nichž získají zájemci mnoho užitečných informací, např. o zaměstnatelnosti absolventů, poptávce podniků apod.

Doporučujeme, aby rodiče na tuto akci své děti doprovodili. Aby se žáci mohli akce zúčastnit, bude výuka žáků 9. ročníku ukončena po 5. vyučovací hodině.

 


  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25