Základní údaje

Název Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Adresa Slezská 773, 739 61 Třinec
IČO 00 847 119
Bankovní spojení 86-5898980297/0100
Telefon 558 997 030
774 735 621
Datová schránka purtr5y
E-mail sekretariat@6zstrinec.cz
IZO 600 134 369
Zřizovatel Město Třinec

Zaměření školy:

  • Rozšířená výuka jazyků
  • Rozšířená výuka informatiky
  • Poskytování vzdělání žákům, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu EU
Funkce Jméno
Ředitelka školy (statutární orgán) Mgr. Ivana Pinkasová
Zástupce ředitelky pro II. stupeň Mgr. Daniel Raszka
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Mgr. Bronislava Heczková
Vedoucí vychovatelka Jaroslava Pachtová
Výchovná poradkyně Mgr. Jitka Mikesková
Metodik prevence soc. patolog. jevů Mgr. Ivana Cieslarová
Metodik v oblasti ICT Mgr. Robert Szuścik
Metodik environmentální výchovy Mgr. Regina Blažková
Koordinátor ŠVP Mgr. Martina Szotkowská
Vedoucí školní jídelny Jana Kadlubcová
Vedoucí kuchařka Marta Mrozková
Školník Jaromír Pščolka

 

O škole

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25