Kontaktní osoby

Kontaktní osoba Telefon Místnosti
Mgr. Daniel Raszka 558 338 900 tělocvična, gymnastický sál, posilovna, hřiště
Bc. Petra Chodurová 558 997 030 klubovna, třída
Mgr. Ivana Pinkasová 558 338 901 počítačové učebny, aula, přírodovědná učebna


konzultace

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25