Ředitelé školy

ROK Ředitel Zajímavosti
1971 Jan Dvořák Zahájení provozu školy
1972 Jan Dvořák  
1973 Jan Dvořák  
1974 Jan Dvořák Dokončení stavebních prací
1974 Karel Kozielek  
1975 Karel Kozielek  
1976 Karel Kozielek  
1977 Karel Kozielek Zahájení stavby školní klubovny
1978 Libuše Kantorová  
1979 Adolf Walach Dokončení stavby klubovny
1979 Libuše Kantorová  
1980 Libuše Kantorová  
1981 Libuše Kantorová  
1982 Libuše Kantorová  
1983 Libuše Kantorová  
1984 Libuše Kantorová  
1985 Libuše Kantorová  
1986 Libuše Kantorová První počítače PMD
1987 Libuše Kantorová  
1988 Libuše Kantorová  
1989 Libuše Kantorová  
1990 Libuše Kantorová  
1990 Mgr. Jan Bocek  
1991 Mgr. Jan Bocek Nátěr oken, zavedení zářivek
1992 Mgr. Jan Bocek  
1993 Mgr. Jan Bocek Jsme fakultní školou Ostravské univerzity
1994 Mgr. Jan Bocek  
1995 Mgr. Jan Bocek  
1996 Mgr. Jan Bocek První počítačová učebna
1997 Mgr. Jan Bocek Začínají jazykové a křesťanské třídy
1998 Mgr. Jan Bocek  
1999 Mgr. Jan Bocek Rekonstrukce sociálního zařízení
1999 Mgr. Jan Bocek  
2000 Mgr. Jan Bocek  
2001 Mgr. Jan Bocek  
2002 Mgr. Jan Bocek  
2003 Mgr. Jan Bocek  
2003 Mgr. Jana Kufová  
2004 Mgr. Halina Franková - Ukončení projektu křesťanské třídy
- Rekonstrukce pavilonu I. stupně
- Vybudování počítačové sítě řízené serverem
- Nová počítačová učebna (27 PC) s připoj. na internet
2005 Mgr. Halina Franková - Založení školské rady (16.12.2005)
- Rekonstrukce pavilonu školní jídelny
- PC s připojením na internet jsou ve všech kabinetech
- Zapojení pedagogů do projektu EDUNET  (prohlubování profesních kompetencí, 240h)
2006 Mgr. Halina Franková - Rekonstrukce pavilonu tělocvičny
- Vybudování multimediální učebny – auly
- Druhá počítačová učebna (16 PC) s připoj. na internet
- Zavedení výuky podle ŠVP Cesta za poznáním
- Zapojení učitelů do projektu MEJA - výuka AJ (150 h)
2007 Mgr. Halina Franková - Rekonstrukce přírodovědné učebny 
- Zavedení adaptačních kurzů pro žáky 6. ročníku a   mediálních kurzů pro žáky 8. ročníku
2008 Mgr. Halina Franková - Finanční dotace z ESF a rozpočtu ČR - Metody a formy aktivního učení (4 308 883,85 Kč)
2009 Mgr. Halina Franková - Rekonstrukce pavilonu II. stupně 
- Zapojení školy do projektu Synergie - spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (spolupráce s Ostravskou  univerzitou)
2010 Mgr. Halina Franková - Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Zefektivnění výuky na ZŠ Třinec, ul. Slezská
(2 613 076 Kč)
2011 Mgr. Halina Franková
- Oslavy 40. výročí založení školy - divadelní představení Osmý div světa (účastníli se téměř všichni žáci školy)
- Zavedení závěrečných seminárních prací žáků 9. ročníku 
2012 Mgr. Halina Franková
- Zvýšení kapacity školní družiny a přestěhování 3 oddělení do budovy OA na ul. Beskydské
- Získání finanční dotace ze SFŽP na ozdravné pobyty žáků I. stupně na dva školní roky  (379 400 Kč)
- Zapojení školy do projektu Ramps VIP-III (školní psycholog)
2013 Mgr. Halina Franková
- Rekonstrukce pavilonů B (kanceláře, šatny), C (spojovací chodba), D1 (jazykové učebny a dostavba toalet a 1 třídy v 1. poschodí I.stupně) a F (aula, počítačové učebny a zřízení nového informačního centra - knihovny)
2014 Mgr. Halina Franková
- Finanční dotace v rámci projektu ROP Modernizace výuky na základních školách v Třinci - ZŠ Slezská (nákup notebooků a tabletů pro žáky i učitele, nákup dalších AV pomůcek do odborných učeben F, Z, Př) 
- Výměna nábytku ve sborovně a kancelářích 
2015 Mgr. Halina Franková - Finanční dotace v rámci projektu S ICT ve výuce to umíme (nákup notebooků pro učitele, další vzdělávání učitelů, ...) 
- Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Čteme - rozumíme - komunikujeme ve výši  975 513 Kč (kurzy AJ v zahraniční pro žáky i učitele, zahraniční stáž pro 6 učitelů v ZŠ   ve Finsku, nákup 400 knih, zavedení mimoškolní aktivity pro žáky - čtenářské dílny, ...)
2016 Mgr. Halina Franková - Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Zvyšování klíčových kompetencí žáků i  pedagogů ZŠ Třinec, ul. Slezská ve výši 1 570 000 Kč (zaměstnání školního asistenta,   další vzdělávávní pedagogů, organizace klubů čtenářské gramotnosti a zábavné logiky,   zajištění doučování prospěchově ohrožených žáků, ...)  
- Instalace kamerového systému v budově školy
- Odhlučnění školní jídelny - projekt s VŠB Ostrava 
2017 Mgr. Halina Franková - Vybudování dětského hřiště pro školní družinu ve školní zahradě 
- Oprava školního dvorku (parkoviště) a oprava zpevněné plochy u vstupu do tělocvičny
2018 Mgr. Halina Franková - Finanční dotace z ESF a rozpočtu ČR - Zvyšování klíčových kompetencí žáků i pedagogů  ZŠ Třinec, ul. Slezská - II ve výši 2 373 904 Kč (zaměstnání školního asistenta, další   vzdělávávní pedagogů, organizace klubů čtenářské gramotnosti, zábavné logiky a   badatelského klubu, zajištění doučování, organizace kurzů Aj pro pedagogy, ...)  
- Rekonstrukce školního hřiště a oprava příjezdové komunikace k hřišti
2019 Mgr. Halina Franková - Rekonstrukce podlahy v pavilonu I. stupně a v pavilonu školní družiny, výměna obložení  na I. stupni
     

 

Historie školy

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25