Doporučení pro žáky a rodiče:

Nainstalujte si do mobilních telefonů aplikace Bakaláři, Clasroom, Meet  a Google Kalendář, usnadní Vám to orientaci v komunikačních systémech, také budete dostávat upozornění, že se něco změnilo, nebo že jste obdrželi zpávu, úkol apod.
V Bakalářích mají rodiče a žáci odlišná hesla a uživatelská jména - je to důležité, protože rodičům a žákům neposíláme vždy totožné zprávy.
Pro Google Suite - tedy i do aplikace Clasroom (učebna) a Meet - mají žáci i rodiče stejné přihlášení - kvůli kontrole plnění úkolů ze strany rodičů.

Sledujte Google kalendář - tam uvidíte naplánované hodiny, úkoly a další informace

Pravidla distanční výuky

Distanční výuka se dělí na on-line neboli synchronní a off-line neboli asynchronní výuku.
On-line výuka - je přímý přenos hodiny pomocí schůzek na Google Meet = přímé setkání učitele s žákem
Off-line výuka je učení pomocí Google učebny - v příslušném předmětu dostávají žáci materiály k výuce, úkoly, kvízy, pracovní listy s termínem pro odevzdání.
Distanční výuka je pro žáky povinná.

Pravidla pro žáky k online hodinám

Jak to bude od 4.1.2021 probíhat:

1. stupeň (3.-5. ročníky)- vytvořili jsme rozvrh pro online výuku - bude založen na schůzkách s třídními učiteli, kde se probere vše, co je třeba. Pro většinu výuky bude třída rozdělena na skupiny - proto vidíte v rozvrhu  více stejných vyučovacích hodin. Občas budou zařazeny hodiny, kde je přítomen jiný vyučující. 

2. stupeň - vytvořili jsme rozvrh pro online výuku - základ tvoří 2 hodiny českého jazyka, matematiky a cizího jazyka týdně, pak se přidá jedna hodina významnějších předmětů - jako jsou fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis. Ostatní hodiny budou probíhat online nebo offline v omezené míře. Hodiny mohou trvat přibližně 30 minut, mohou se také rozdělit na např. 2x 20 minut pro skupiny žáků, mohou být i kratší. Cílem je nepřetěžovat žáky, ale základní věci s nimi probrat. Pátek je volnější, aby se žáci mohli věnovat dalším úkolům a dohnat resty. 

Ostatní výuka probíhá off - line. Doporučujeme rozvrhnout si úkoly, čas u počítače, čas odpočinku. Je dobré si každý den zrekapitulovat, co je hotovo a co je třeba ještě udělat. Pátek využijte ke kontrole prací z celého týdne.

Jak budeme žáky hodnotit:

Blíží se pololetí, online systém výuky jsme zvládli, hodnocení se bude postupně přibližovat běžným zvyklostem. Žákům, kteří by měli problém s učivem, nabízíme individuální konzultace ve škole (vždy po dohodě s učitelem).

----------------

Děkuji všem za vstřícný přístup a vytrvalost při zvládání nových výzev. 

Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

 

 

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25