V odkazech níže najdete úkoly z jednotlivých předmětů, po otevření odkazů je můžete stáhnout či vytisknout. Pracujte dle pokynů.

Český jazyk

Každý týden budete dostávat úkoly, které písemně vypracujete do sešitu ČJ 2 (nebude-li uvedeno jinak), stažené a vyplněné pracovní listy budete vlepovat tamtéž. Zadanou práci naleznete buď na webových stránkách školy v oddíle Stránky tříd → Třídy, nebo v programu Bakaláři (o způsobu budete informování po schůzi, která se uskuteční v pátek 13. 3. 2020).

S každým novým úkolem bude zveřejněno i správné řešení předešlých úloh. Vaší povinností bude váš vypracovaný text zkontrolovat a opravit, vaše opravené práce budou hodnoceny, abyste procvičovali práci s chybou. Bude-li po skončení mimořádných opatření odevzdána práce, z které bude jasně znát, že scházelo původní vypracování a pouze bylo opsáno správné znění, bude takový žák z příslušného úkolu přezkoušen, nebo bude jeho práce hodnocena jako nedostatečná

Matematika
Fyzika

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25