Školní exkurze do Osvětimi a Krakova

( součást projektu EU Podpora aktivního učení)

Svět se má poznávat nejen ze školních lavic, ale především na vlastní oči, a proto nabízíme žákům 9. tříd jednodenní zájezd do sousedního Polska.

Sraz:     15.11. 2019 v 6h před školou

Příjezd: téhož dne mezi 19. - 20. h ke škole (žáka si rodiče vyzvednou osobně nebo žák odevzdá učiteli potvrzení s povolením samostatného odchodu).

Program:

  • - prohlídka památníku holocaustu v Osvětimi, Brzezince, odjezd do Krakova,
  • - prohlídka sídla polských králů Wavelu, historického středu města (Sukiennice, Mariánská bazilika, opevnění města).

Účastníci zájezdu budou potřebovat:

  • - cestovní pas nebo občanský průkaz + průkaz ZP, (bez dokladu totožnosti nelze vycestovat!!! průkaz ZP není doklad!!!)
  • - jídlo a pití na celý den (stravování není zajištěno),
  • - kapesné dle uvážení rodičů (doporučujeme vyměnit peníze v našem příhraničí, dál ve vnitrozemí bývá nevýhodný kurz).

Pojištění zájezdu bude zajištěno hromadně a bude zahrnuto v jeho ceně.

Cena: 500 Kč (jízdné, pojištění, vstupné Osvětim), platby ihned na účet školy, VS mají žáci v žákovských knížkách, poslední číslo pětičíslí je 8

 

Doprovod: Mgr. Ivana Cieslarová, Mgr. Sandra Maková, Mgr. Karla Šloncová, Bc. Renata Galuszková

 

Program a prohlášení rodičů naleznete zde:


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25