Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt

 

Děti se učí v učebnách dvě až tři hodiny denně, pak probíhá výuka venku v přírodě. Učivo je přizpůsobeno a rozloženo do celků, v nichž si děti osvojují nejen znalosti teoretické, ale všechny poznatky si ověřují v praxi v přírodě. Prohlubují si poznatky z přírodovědy, vlastivědy, enviromentální výchovy. Důležité taky je to, že děti se o sebe starají samy bez maminek a pomáhají si navzájem v situacích, které se netýkají jen školy, ale i běžného života.

Před výjezdem dětí se vždy koná schůzka s rodiči, na které jsou sděleny veškeré informace týkající se této akce.

Letošní ozdravný pobyt je splufinancován z prostředků Ministerstva životního prostředí a města Třinec. Adresa pobytu je Čeladná, hotel Srdce Beskyd a je možno ji využít pro písemný kontakt s dětmi. Upozorňujeme, že v místě je velmi slabý signál mobilních telefonů, a proto není možné se sem dovolat ani přijímat či odesílat SMS.

Ke stažení  konzultace

  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25