Způsoby platby a pokyny

Způsob platby

  • Bezhotovostní platba za stravování - formou inkasa se splatností k 20. dni každého měsíce. Podívejte se na podrobné pokyny a často kladené otázky. Z bezpečnostních důvodů škola preferuje bezhotovostní platby.
  • Hotovostní platba - obědy je možné hradit v hotovosti během posledních tří pracovních dnů v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Pokyny k bezhotovostní platbě

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny při ZŠ Slezská, naše škola se na základě mnoha žádostí rozhodla přejít na bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby, které jste dosud platili v hotovosti, např. placení obědů, budou nyní hrazeny prostřednictvím vašeho účtu v bance.

Co je třeba pro to udělat?

Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace:

  • číslo účtu příjemce platby: 86-5898980297
  • kód banky příjemce platby: 0100
  • limit jednotlivé platby inkasa: doporučujeme 600 Kč
  • počáteční datum účinnosti: datum povolení inkasa (u nových strávníků ne dříve než den vydání karty školní jídelny)
  • nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ Slezská (viz níže).

S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zanese do stravovacího programu.

Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti. Platba bude převedena k 20. dni předcházejícího měsíce, např. dne 20.5.2008 bude převedena platba na měsíc červen.

Další informace vám rádi poskytnou vedoucí školní jídelny (tel. 558 997 031), sekretářka (tel. 558 997 030) nebo třídní učitelé.jídelna

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25