Cena obědů

Skupina strávníků Dotovaný oběd Plná cena obědu
7 – 10 let 18 Kč 56 Kč
11 – 14 let 20 Kč 58 Kč
(studenti) 15 a více let 24 Kč 62 Kč

Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Na dotovaný oběd má nárok žák, který se v daný den účastní vyučování.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole, a proto si tento den může rodič přijít pro oběd s jídlonosičem. V dalších dnech absence je povinností strávníka jídlo odhlásit. U neodhlášených obědů (a to i u neodebraných) bude dle absence žáka v třídní knize od 1. 2. 2018 doúčtován doplatek výrobních nákladů ve výši Kč 38 na oběd. Ten musí strávník doplatit nejpozději do konce následujícího měsíce.

Chce-li se žák stravovat ve dnech, na které nemá nárok, zaplatí za oběd jeho plnou cenu.jídelna

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25