Kritéria přijetí žáků do školní družiny a seznam žáků zapsaných do družiny ve šk. roce 2018/2019

1) Pouze žáci 1. - 4. ročníků

2) Dojíždějící žáci (přednost mají žáci dojíždějící ze vzdálenějších částí Třince)

3) Sourozenci (přednost mají žáci, kteří už mají v družině sourozence)

 

 

 

 

 

 

 


  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25