Poplatek za školní družinu

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitelka školy stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100 Kč měsíčně.

Pokud dítě dochází pouze na ranní družinu, činí poplatek 25 Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty je možné požádat ředitelku školy, zejména v případě, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Výše uvedené skutečnosti je třeba prokázat.

 

Způsob platby

  • peněžní poukázkou – k vyzvednutí u paní vychovatelky;
  • bankovním převodem na účet školy vedený u KB
  • číslo 86-5898980297/0100, variabilní symbol si vyžádejte u paní vychovatelky.
 

Přihlášku

je třeba odevzdat nejpozději 5. září 2017. Žáci ho rovněž obdrží 4. září od svých třídních učitelů.

 děti

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25