Kroužky ŠD a pravidelné akce

Návštěva kroužků ŠD

Vzhledem k omezené kapacitě v kroužcích si každé dítě může vybrat jen jeden kroužek.

Přihlášku odevzdejte do 22. 9. 2017, pokud bude přihlášek více, než je nejvyšší počet dětí v kroužku, bereme na zřetel datum odevzdání přihlášky.

Kroužky jsou bezplatné kromě vaření, kde se děti podílejí na nákupu surovin.

Zahájení činnosti kroužků je od 2. 10. 2017.

Miniházená
Základy techniky házené (možná reprezentace školy)
pondělí 15,00 - 15,45 tělocvična 20 dětí  
Tanečně-pohybový kroužek
Cvičení s hudbou pod vedením cvičitelky (mažoretky, aerobik)
středa 15,00 - 15,45 tělocvična 20 dětí  
Kroužek vaření (pro 2. - 4. třídy)
Co si uvaříme, to si také sníme
středa 15,00 - 16,30 kuchyňka 15 dětí  
Dovedné ruce
My se práce nebojíme, hravě všechno vyrobíme
středa 15,00 - 16,30 ŠD ul. Beskydská 15 dětí  
Dětská gymnastika
Základy formování dětského těla
pondělí 15,00 - 15,45  tělocvična 12 dětí  
Turistický kroužek Lesáčci
Seznamování s čtvrtěmi Třince
úterý 15,00 - 17,00 ŠD ul Beskydská 20 dětí  
Výtvarný kroužek
Práce s různými výtvarnými technikami
čtvrtek 15,00 - 16,30 ŠD ul. Beskydská 15 dětí  
       
       
V tomto odkaze si můžete stáhnout přihlášku do kroužku:

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25