Pravidla soutěže

Sheldonova výzva je (nejen) fyzikální soutěž pro všechny žáky druhého stupně. 

 Letošní úlohy budou hledat fyzikální situace v příbězích čarodějnického učně Harryho Pottera.

 Soutěžíte pouze se spolužáky ze svého ročníku.

 Řešit můžete libovolný počet úloh. Samozřejmě, že vyřešení více úloh bude asi znamenat i více získaných bodů. 

 Důležité je mít chuť se zapojit. Proto budou na závěr oceněni nejen ti nejlepší v každé z kategorií, ale také tři vylosovaní řešitelé. 

 Soutěžní úlohy budu vyvěšovat v třítýdenních intervalech vždy v pondělí na nástěnce u školní jídelny. Žáci, kteří se budou chtít zapojit, si mohou zadání také stáhnout z webových stránek školy.

Úkoly odevzdávejte v určeném termínu do rukou p. uč. Petra nebo do kabinetu IVT (v pavilonu počítačů). 

Celkem jsou připravena čtyři kola a tedy čtyři sady úloh. V každé sadě najdete pět zadání různé obtížnosti a různého typu. K zapojení se stačí vyřešit jednu úlohu.

Úlohy můžete řešit společně s kamarády, ve dvojicích nebo týmech, ale každý z řešitelů odevzdá svůj vlastní protokol o řešení úlohy. Pracujte férově, nenechejte za sebe pracovat dospěláky ve svém okolí – to neznamená, že s nimi nemůžete své úvahy konzultovat.

 Řešení vypracovávejte na kancelářský papír (papír do tiskárny). Není nutné každou vyřešenou úlohu odevzdávat na samostatném listu. Je zapotřebí řešení zapisovat pečlivě, přehledně. 

 Řešení, to nejsou jen výpočty a odpovědi. Řešení, to je také zapsaný myšlenkový postup, vysvětlivky co, jak a proč jste dělali. Pokuste se o komentování svého postupu a máte zaručené body navíc.

 Řešení bez vysvětlení postupu bude bodováno pouze symbolickým bodem.

 Nemusíte vyřešit všechny úlohy. K zapojení se stačí vyřešit třeba jen jednu úlohu z pěti zadaných. 

 Řešení úloh můžete odevzdávat postupně. Řešení můžete odevzdávat i před uplynutím termínu. 

 Nezapomeňte na každý list protokolu s řešením napsat své jméno a příjmení a třídu.

 Čtěte pozorně! Nebojte se zeptat! Jakékoliv nejasnosti konzultujte s  p. uč. Petrem (kabinet IVT nebo kdykoliv a kdekoliv během dne), případně emailem na adrese petr@6zstrinec.cz.

 

R. Petr

Vyhodnocení

Do řešení úloh letošního ročníku fyzikální soutěže Sheldonova výzva se zapojilo celkem 15 žáků (tři šesťáci a 12 deváťáků). Na ceny dosáhli všichni ti žáci, kteří odevzdali řešení z více než poloviny zadaných kol (tzn. řešili tři nebo čtyři soubory úloh). 

V pravidlech soutěže je kladen důraz zejména na pravidelné zapojení se do řešení. Mohlo se tedy klidně stát, že žák, který ve dvou kolech soutěže odevzdal 10 správně vyřešených úloh, cenu nedostane, zatímco žák, který odevzdal pouze čtyři vyřešené příklady (jeden v každém kole - zapojil se tedy do všech kol), cenu dostane. Pravidla jsou pravidla... 

Hlavní ceny dostanou Lucie Bruková (9.A) a Jana Cichá (9.C) - obě splnily druhé kriterium pro udělování cen (získaly více jak polovinu možných bodů). Dalšími oceněnými řešiteli jsou Vítek Konderla (9.B), Daniela Ciencialová (9.C), Miriam Slowiková (9.C) a Andreas Topalidis (9.C).


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25