Pravidla soutěže

Sheldonova výzva je (nejen) fyzikální soutěž pro všechny žáky druhého stupně.

V letošním roce sledujeme detektivní vyšetřování slavného Sherlocka Holmese.

Soutěžíte pouze se spolužáky ze svého ročníku.

Řešit můžete libovolný počet úloh. Samozřejmě, že vyřešení více úloh bude asi znamenat i více získaných bodů.

Důležité je mít chuť se zapojit. Proto budou na závěr oceněni nejen ti nejlepší v každé z kategorií, ale také tři vylosovaní řešitelé.

Soutěžní úlohy budu vyvěšovat přibližně v třítýdenních intervalech vždy v pondělí na nástěnce u školní jídelny. Žáci, kteří se budou chtít zapojit, si mohou zadání také stáhnout z webových stránek školy.

Úkoly odevzdávejte v určeném termínu do rukou p. uč. Petra nebo do kabinetu IVT (v pavilonu počítačů).

Celkem jsou připravena čtyři kola a tedy čtyři sady úloh. V každé sadě najdete čtyři zadání různé obtížnosti a různého typu. K zapojení se stačí vyřešit jednu úlohu.

Úlohy můžete řešit společně s kamarády, ve dvojicích nebo týmech, ale každý z řešitelů odevzdá svůj vlastní protokol o řešení úlohy. Pracujte férově, nenechejte za sebe pracovat dospěláky ve svém okolí – to neznamená, že s nimi nemůžete své úvahy konzultovat.

Řešení vypracovávejte na kancelářský papír (papír do tiskárny). Není nutné každou vyřešenou úlohu odevzdávat na samostatném listu. Je zapotřebí řešení zapisovat pečlivě, přehledně.

Řešení, to nejsou jen výpočty a odpovědi. Řešení, to je také zapsaný myšlenkový postup, vysvětlivky co, jak a proč jste dělali. Pokuste se o komentování svého postupu a máte zaručené body navíc.

Řešení bez vysvětlení postupu bude bodováno pouze symbolickým bodem.

Nemusíte vyřešit všechny úlohy. K zapojení se stačí vyřešit třeba jen jednu úlohu z pěti zadaných.

Řešení úloh můžete odevzdávat postupně. Řešení můžete odevzdávat i před uplynutím termínu.

Nezapomeňte na každý list protokolu s řešením napsat své jméno a příjmení a třídu.

Čtěte pozorně! Nebojte se zeptat! Jakékoliv nejasnosti konzultujte s  p. uč. Petrem (kabinet IVT nebo kdykoliv a kdekoliv během dne), případně emailem na adrese petr@6zstrinec.cz.

R. Petr


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25