Výsledek zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2020/2021-

rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisy do1.tříd přehledně

1.Zákonným zástupcům dětí, kteří podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání odešlšme 24.4.2020 informaci e-mailem o zahájení řízení, která bude obsahovat anonymní identifikační číslo - pod tímto číslem bude na webových stránkách zveřejněn výsledek řízení

2.Zákonným zástupcům dětí, kteří podali žádost o odklad, odešleme 29.4.2020 informaci e -mailem o zahájení řízení, která bude obsahovat anonymní identifikační číslo a informaci o požadovaných podkladech

3.Výsledek zápisu a rozhodnutí o přijeti k základnímu vzdělávání vyvěsíme 29.4.2020 na vývěsce školy a webových stránkách školy

4. V červnu uskutečníme informační schůzky, informace zveřejníme s předstihem

 

Jak to u nás vypadá

Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Jídelna
Jídelna
Jídelna
Jídelna
Studovna
Studovna
Studovna
Studovna
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25