Zveme rodiče budoucích prvňáčků na besedu

JAK TO ZVLÁDNU VE ŠKOLE                       

v   úterý 11. června 2019 v 15.30 hodin v aule školy.

Program:

 • adaptace dětí z MŠ na ZŠ,
 • pomoc rodičů při nástupu dětí do ZŠ,
 • diskuse.

Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd se konaly v úterý 9. 4. a ve středu 10. 4. 2019 od 8 do 17 hodin.

Pro urychlení procesu zápisu do 1. ročníku si můžete předem vyplnit a vytisknout Zápisní lístek do 1. ročníku 2019/2020. 

Dokumenty, které budete k zápisu potřebovat:
- rodný list dítěte,
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
- rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky budete potřebovat navíc:
-
doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení,  
- doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace k zápisům
Ve školním roce 2019/20 budeme otevírat 3 první třídy.

Oznámení o přijetí dítěte do školy a kritéria pro přijetí
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do 14-ti dnů od zápisu na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy.

Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele.

 

 

 


  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25