Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd se konají v úterý 10. 4. a ve středu 11. 4. 2018
od 8 do 17 hodin.

Pro urychlení procesu zápisu do 1. ročníku, si můžete předem vyplnit a vytisknout Zápisní lístek do 1. ročníku 2018/2019. 

 

Dokumenty, které budete k zápisu potřebovat:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
- rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky budete potřebovat navíc:
-
doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení 
- doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa

 


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25