Projekt Těšínské Slezsko je rozdělen do pěti okruhů - příroda a ochrana životního prostředí, historie regionu, jazyková kultura a lidová slovesnost, folkloristika a Třinec - můj domov.

Žáci průběžně testují pracovní listy, které pro ně vyučující v jednotlivých okruzích připravili, výuka je zpestřena prezentacemi. S mnoha výstupy se žáci setkávají na školních chodbách (galerie slavných rodáků, pověsti Těšínska, koláže k těmto pověstem).

Žáci se také podílejí na sběru materiálů, informací a tím také na uchování krásných lidových tradic regionu, ať už jde o zdejší nářečí, kroje, lidové písně, či pověsti.

Kroje na Těšínsku

Žáci se sešli v aule k prezentaci
Žáci se sešli v aule k prezentaci
Jirka vytyčil region
Jirka vytyčil region
Ondra u závěrečného kvízu
Ondra u závěrečného kvízu
Markéta s Martinou při popisu krojů
Markéta s Martinou při popisu krojů
Martina a prezentace těšínského kroje
Martina a prezentace těšínského kroje
Těšínský kroj je z našich regionálních krojů asi nejbohatší
Těšínský kroj je z našich regionálních krojů asi nejbohatší
Kuba obsluhuje techniku
Kuba obsluhuje techniku

Pověst o umíněném čertíkovi zpracovali žáci 6. A:

Výstava ke 40. výročí školy

Součástí oslav 40. výročí školy byla také výstava fotografií a dobových učebních materiálů na respiriu.

Kurátorkou výstavy byla p. Sikorová. Téměř dva roky sbírala fotografický materiál. Díky laskavému svolení a zápůjčce p. V. Knybla škola získala také unikátní fotografie z nejranějších "dějin" sídliště Terasa a naší školy. Mnohé materiály poskytli také dárci a školní archiv. Esteticky výstavu uspořádala p. Szarzecová.

Výstava dobových učebních materiálů sestávala výhradně ze zápůjček. Dárci s úsměvem a se špetkou nostalgie přinášeli své učebnice, sešity, nejdojemnější setkání byla se slabikáři a početnicemi prvňáčků. Nakonec se sešlo tolik exponátů, že zabraly pět plných lavic.

Fotografické materiály byly pořízeny z prostředků ESF EU.

Všem milým přispěvatelům patří poděkování.

40. výročí - výstava

Kurátorkou výstavy ke 40. výročí byla p. Sikorová
Kurátorkou výstavy ke 40. výročí byla p. Sikorová
Kdo měl chuť a čas, pomáhal
Kdo měl chuť a čas, pomáhal
Spojovací chodbu, ve které probíhal raut, vyzdobila p. Baronová se svými pomocníky
Spojovací chodbu, ve které probíhal raut, vyzdobila p. Baronová se svými pomocníky
Vystavení dokumentů už byla třešínka na pomyslném dortíku výstavy
Vystavení dokumentů už byla třešínka na pomyslném dortíku výstavy
Estetickou složku výstavy měla na starosti p. Szarzecová
Estetickou složku výstavy měla na starosti p. Szarzecová
Nejprve byly na lavice rozděleny fotografie podle předem připraveného plánu
Nejprve byly na lavice rozděleny fotografie podle předem připraveného plánu
Na stolech byla instalována výstava učebních materiálů
Na stolech byla instalována výstava učebních materiálů
Ochotní dárci zapůjčili materiálů na pět stolů
Ochotní dárci zapůjčili materiálů na pět stolů
Výstavní panely jsou zaměřeny tématicky -
Výstavní panely jsou zaměřeny tématicky -
Srovnání starých a nových učeben
Srovnání starých a nových učeben
Výstavba sídliště Terasa
Výstavba sídliště Terasa
Výstavba školy
Výstavba školy
Kromě almanachu připravila p. J. Kufová i tento panel o zaměstnancích školy
Kromě almanachu připravila p. J. Kufová i tento panel o zaměstnancích školy
Učebnice pro prvňáčky
Učebnice pro prvňáčky
Maketa školy vytvořená dětmi a učebnice matematiky
Maketa školy vytvořená dětmi a učebnice matematiky
A z těchto učebnic se učil zpěv a prvouka
A z těchto učebnic se učil zpěv a prvouka
Výstavu doplnila také ukázka materiálů vytvořených našimi učiteli...
Výstavu doplnila také ukázka materiálů vytvořených našimi učiteli...
... a k nahlédnutí byly i kroniky a výroční zprávy
... a k nahlédnutí byly i kroniky a výroční zprávy
Obálku almanachu navrhla p. Szarzecová
Obálku almanachu navrhla p. Szarzecová

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25