Po deset víkendů za sebou zveřejníme vždy jednu sadu soutěžních úloh.

Úlohy najdete na školních webových stránkách nebo na nástěnce vedle jídelny. Na této nástěnce hledejte i aktuální informace nebo odpovědi na dotazy.

Záleží na vás, zda se budete chtít soutěže pouze zúčastnit, nebo zda budete chtít soutěžit o ceny. Podle toho si totiž zvolíte kolik úloh a které úlohy budete řešit. Můžete řešit jen úlohu, která vás zaujme, ale můžete také vyřešit všechny v tom týdnu zadané.

Stáhněte si soubor se zadáním, najděte řešení, které jednoznačně a nezpochybnitelně vyznačíte přímo do zadání. Na druhou stranu listu vysvětlíte důvody, proč jste toto řešení vybrali. Bez zdůvodnění myšlenkového postupu nedostanete plný počet bodů. Zadání nemusí být vytisknuté barevně! 

Pokud chcete soutěžit o ceny, pak bude samozřejmě lepší vyřešit co nejvíce úloh. Platí jednoduché rovnice: více vyřešených úloh rovná se více bodů, více bodů rovná se umístění na předních místech.

Avšak to nejdůležitější je chtít se zapojit, což znamená pokusit se vyřešit aspoň jednu z úloh.

Vůbec nevadí, že se neumístíte na předních oceňovaných místech. Pokud bude vaše zapojování se pravidelné, můžete drobnou cenu získat i tím, že budete po ukončení soutěže meziu vylosovanými

Při řešení úloh předpokládáme vaši čestnost a samostatnost, používejte vlastní hlavu a vlastní rozum.

Na vyřešení budete mít obvykle týden, řešení úloh odevzdávejte v průběhu následujícího týdne po zadání úloh. Datum odevzdání bude uvedený na listu se zadáním.

Řešení nám odevzdejte osobně kdykoliv při setkání nebo v kabinetech

- p. uč. Petr – kabinet IVT (FK)

- p. uč. Zuczková – kabinet Př - Ch

Nebojte se zapojit – bavte se s námi!

Nebojte se zeptat – kdo se neptá, nic se nedozví!


  Zvonění

  vyučovací
  hodina

  od

  do
  0. 7:00 7:45
  1. 8:00 8:45
  2. 8:55 9:40
  3. 10:00 10:45
  4. 10:55 11:40
  5. 11:55 12:40
  6. 12:50 13:35
  7. 13:45 14:30
  8. 14:40 15:25