Pro všechny na druhém stupni!

Zahajujeme pátý ročník školní matematické soutěže.

V následujících deseti týdnech zveřejním každý pátek sadu čtyř úloh, na jejich vyřešení budete mít obvykle týden.

To nejdůležitější je chtít se zapojit. Zapojit se znamená pokusit se vyřešit aspoň jeden z úkolů. 

Pokud budete chtít soutěžit o ceny, pak se asi budete snažit vyřešit co nejvíce úkolů. Pamatujte, že každé řešení je nutné zdůvodnit. Bez pokusu o vysvětlení postupu obdržíte pouze symbolický bod.

Úlohy jsou rozdělené podle obtížnosti. Za vyřešení nejlehčí úlohy dostanete 2 body, za vyřešení nejobtížnější úlohy 4 body.

Při řešení úloh předpokládám vaši čestnost a samostatnost, používejte vlastní hlavu a vlastní rozum.

Úlohy najdete na školních webových stránkách nebo na nástěnce vedle jídelny. Dotazy nebo připomínky pište na emailovou adresu petr@6zstrinec.cz.

Řešení odevzdávejte nejpozději do daného termínu (bude uveden na listě se zadáním) do kabinetu IVT (počítače), nebo osobně do rukou p. uč. Petra.

Nebojte se zapojit – bavte se s námi!

Nebojte se zeptat – kdo se neptá, nic se nedozví!

Nezapomeňte:

  • podepsat se (jméno a příjmení, uvést svoji třídu),
  • dodržet termín odevzdání,
  • vysvětlit, jak jste úlohy řešili, komentovat svůj postup!

Dotazy – p. uč. Petr, kabinet IVT

Zde si můžete otevřít úlohy:

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25