LogiMatik 2018

Zahajujeme čtvrtý ročník školní matematické soutěže.

V následujících deseti týdnech zveřejníme každý pátek vždy jedno soutěžní zadání s několika úkoly. Na vyřešení těchto úkolů budete mít obvykle týden.

To nejdůležitější je chtít se zapojit. Zapojení se znamená pokusit se vyřešit aspoň jedem z úkolů.  Vůbec nevadí, že se neumístíte na předních oceňovaných místech. Můžete být vylosovaní a získat drobnou cenu tímto způsobem.

Pokud budete chtít soutěžit o ceny, pak se asi budete snažit vyřešit co nejvíce úkolů. Pamatujte, že každé řešení je nutno zdůvodnit. Bez pokusu o vysvětlení postupu obdržíte pouze symbolický bod.

Při řešení úloh předpokládáme vaši čestnost a samostatnost, používejte vlastní hlavu a vlastní rozum.

Úlohy najdete na školních webových stránkách nebo na nástěnce vedle jídelny. Na této nástěnce hledejte i aktuální informace nebo odpovědi na dotazy.

Řešení odevzdávejte nejpozději do daného termínu (bude uveden na listě se zadáním) do kabinetu IVT (počítače), nebo osobně do rukou p. uč. Petra.

Nebojte se zapojit – bavte se s námi!

Nebojte se zeptat – kdo se neptá, nic se nedozví!

Nezapomeňte

- podepsat se (jméno a příjmení, uvést svoji třídu)

- dodržet termín odevzdání

- vysvětlit, jak jste úlohy řešili, komentovat svůj postup!


Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25